Kirkegårde

Rinkenæs Gamle Kirke

Gravsten

Arkivet har gennem en årrække fotograferet gravsten på kirkegårdene i tidligere Gråsten kommunes område.

Listerne er pt. kun tilgængelig uden billeder – og kun den samlede liste for alle kirkegårde.

Der er udarbejdet lister over gravstenene på:

Adsbøl Kirkegård, Adsbøl Ny Kirkegård, Gråsten Kirkegård, Kværs Kirkegård, Rinkenæs Kirkegård og Rinkenæs Gamle Kirkegård

Se listen her:

Kun oplysninger ældre end 10 år er medtaget her.

Listen er en del af projekterne:

hvor der kan læses om baggrunden.