Skydebane i “Gottes Grue”

Gråsten Skytteforeningens blev oprettet i 1943, og det var selvsagt under besættelsen en vanskelig tid at starte en skytteforeningen.

Den første skydebane blev anlagt i “Gottes Grue” – lige ved siden af
den nuværende Dyrkobbel-udstykning. Arealet blev ved stor velvilje
fra fru Petersen og forpagter Lund, Palæet i Gråsten, stillet til rådighed.

Optog i forbindelse med genindvielse af skydebanen i “Gottes Grue”. Her på hjørnet af Skolegade og Borggade. 1945

Det var en primitiv skydebane, banen blev bygget med et tilskud fra
Sønderjysk Idrætsforening på kr. 300,-. Materialerne til skur og
markørdækning fik man foræret. Som et kuriosum kan nævnes, at kassebeholdningen
ved starten udgjorde kr. 3,60!

Festligheder ved genindvielsen af skydebanen i “Gottes Grue”. Den gang meget åben uden træer og krat. 1945.

Der skydes ved genindvielsen af skydebanen i 1945. Det primitive skydeskur med skydepladser og tilskuerpladser bagved.

Foreningen fik nogle gode år på banen i “Gottes Grue”, men i forbindelse med et ejerskifte på Palæet måtte banen nedlægges, hvorefter skytterne var hjemløse i nogle år.

Billede af markørgraven taget i 2010. Metalrør til markeringer ses stadig.
Som markørgraven ser ud i foråret 2024. Den ene sidevæg er styrtet sammen.
Som markørgraven ser ud i foråret 2024. Den ene sidevæg er styrtet sammen.
Kort over placeringen af skydebanen i “Gottes Gue”. Placeringen af graven er ved røde pil. Det tyder dog på, at der er blevet skudt fra en position vinkelret på linjen, som pilen viser…..

Billeder og kilde i forbindelse med jubilæumsskrift og powerpoint, Gråsten Lokalhistoriske Arkiv.