Rådhusets indvielse 5. maj 1954

Gråsten Rådhus indvielse 5. maj 1954

Kl. 10.00 åbnede sognerådsformand Johannes Koch det første offentlige møde i det nye Rådhus. Der var ingen særlige punkter på dagsordnen, med sognerådet markerede dagen ved at give byens Idrædtsforeninger og Ungdomsforeninger en gave hver på 300 kr.Han takkede alle der havde medvirket til opførelsen af Rådhuset.

Receptionen

blev afholdt umiddelbart efter det første møde. Her takkede sognerådsformanden Gråstens bysbarn Fr. Hansen fra Chicago, der ikke havde glemt sin hjemegn. Fred. Hansen havde skænket en bronceskulptur til springvandet, den var dog ikke færdig endnu.

Image
Sognerådsformand Johannes Kock holder tale fra balkonen. (B181)

Indretningen

Rådhussalen er der ofret et stort arbejde på. Loftet er af hvide akustikplader, omgivet af en rød kant og moderne stukgesims. Lysekronen er stor og moderne, og lyset skiller ned på det specialtegnede forhandlingsborg med lyse stole betrukket med sort læder. På vægene er der teaktræspaneler.
På første sal og i tagetagen findes to leligheder og i kælderen arkivplads.

Handelsstandsforeningen roser det nye Rådhus. Det nye Rådhus er et udtryk for vækst og udvikling som byen gennem mange år har været inde i. Rammerne i den gamle administrationsbygning var blevet for trange, så det var naturligt at rejse et nyt Rådhus, der samtidig har fået en så central placering. Når skulpturen i sprigvandet er placeret har byen et smukt torv.

Image 
Gråsten sogneråd ved indvielsen 5. maj 1954:
B. fra venstre: Warming, Carl Olausson, Svend Kjems, P. Kristensen, V.E.Blønd.
F. fra venstre: Antoni Nicolaisen, Inger Komischke, C. M. Jensen, Johannes Kock. (B100002)

Aftenfesten

i anledningen af Rådhusets indvielse fik et meget vellykket forløb. Sognerådsformand Johannes Koch udbragte et leve for Kongeparret og bød velkommen til gæsterne. Han fortalte i korte træk Rådhusets historie.
Herefter fulgte en lang række taler bl.a.:

 • Amtsmand Refslund Thomsen
 • Disponent O.E.Olsson
 • Sognerådsformand Ole Monsson, Orkanger
 • Grosserer Fred. Hansen, Chicago
 • Købmand Alfr. Johansen
 • Landsretssagfører P. Kristensen
 • Bygmester Manner-Jacobsen
 • Oberst S.E.Ankjær
 • Arkitekt Surlyk
 • Bankdirektør Anker Nissen
 • Statsskovrider Martensen-Larsen
 • Politimester Bjerre
 • Redaktør A. P. Møller
 • Forstanderinde Frk. Olga Reppien
 • Sognerådsformand P. Gorresen, Alnor

Korpsvagtmester C.M.Jensen var festens konferencier, der sluttede med at hylde sognerådsformand Johs. Koch.

Avisartikler fra indvielsen 

 Side 1  Side 2  Side 3

Læs også om Rådhusets rejsegilde


Herunder et par billeder af det nye Rådhus:

Image
Det nye Rådhus(B184)
Image
(B183_01)
Image
(B183_02)
Image
(B186)