Adsbøl skole

Adsbøl har sikkert haft skole før Gråsten, da der i 1600-tallet kun var få huse i Gråsten. Der omtales forskellige degne og skoleholdere op gennem 1700-tallet, men først i 1801 lod hertugen bygge en skole i Adsbøl. Der blev indkøbt danske skolebøger, men også undervist i tysk.

Image
År 1874, Degn Bensen i midten

Skolen havde gennem de næste 100 år en række dygtige lærere, men efterhånden var der så mange børn i skolen, at det blev vedtaget at bygge en ny. Den gamle skole blev nedrevet, og den nye bygget på det samme grundstykke.

Image
Elever fra Adsbøl skole 1932
Image
Adsbøl skole, bygget 1902. Lærerbolig tv. og klasseværelse th.

Efter genforeningen var elevtallet mellem 60 og 70. Derfor blev eleverne delt i 2 klasser. Der var kun ansat en lærer, så de undervisningsmæssige forhold var dårlige, da elevtallet stadig steg.

Image
Adsbøl skole 1932

Image
2. klasse 1933

Først i 1940 blev der bygget en ny skole med 2 klasseværelser, gymnastiksal og sløjdlokale. På første sal var der bolig til en lærerinde.

Image
Den nye og gamle skole i Adsbøl

Skolebygningen fra 1902 blev revet ned i 1963.

Degne/lærere i Adsbøl: (link viser Adsbøl Skolekronik skevet af pågældende lærer)
Lorenz Lorentzen 1795-1802
Jürgen Peter Jessen 1802-1844
Peter Hansen 1844-1874
Martin Peter Boysen 1875-1900
Peter Nicolai Franzen 1900-1908
Hans Christian Nørskov 1908-1920
 Thomas Petersen 1920-1937 (188kb i pdf)
 Hans Johann Hansen 19370-1956 (188kb i pdf)
Mogens Lund Nielsen 1956-1973

Image
Udflugt til København. Tv. lærer Hansen.
Image
Klassebillede, Lærer Hansen th.Årstal ukendt
Image
Klassebillede Adsbøl. I baggrunden lærer Hansen th. Årstal ukendt

I 1956 blev det bestemt at 5. – 7. årgang skulle flyttes til Gråsten. I 1973 blev også 1. – 4. årgang flyttet til Gråsten. Skolen blev solgt til Egon Hundevadt i 1973 – der oprettede en elektronikfabrik under navnet GREYSTONE electronic. Firmaet producerede radiotelefoner etc. og havde et samarbejde med ZODIAC, Sverige. Skolen var i Egon Hundevadt´s eje frem til 1982. I 1982 oprettedes den kristne friskole, som fungerede til sommeren 2009. Fra efteråret 2010 har Gråsten Friskole overtaget de gamle bygninger.