Arrangementer gennem 2018

Foredrag “Grænsesten og Genforening” om Kongeågrænsen 1864-1920 og de gamle grænsestenenes historie ved Peter Tagesen-
Efter 2 års intens efterforskning, adskillige ture rundt i Sønderjylland og kontakter med dusinvis af venlige mennesker, er det lykkedes foredragsholderen at kortlægge og besøge alle de 121 kendte grænsesten fra den gamle grænse ved Kongeåen 1864-1920. Reultatet heraf er bl. a. blevet dette foredrag, der på en times tid giver en kort forhistorie til 1864, en forklaring på hvorfor grænsen kom til at gå som den gjorde og hvordan man fik den markeret – men det er først og fremmest nogle fortællinger om de begivenheder og mennesker der prægede tiden før, under og efter Genforeningen. Hør historierne om de 2 sten der druknede, mændene der flyttede grænsen selv, verdens første grænsestens-selfie, ændringen af ”Ja vi elsker dette Landet” og de lykkelige historier om grænsestenene der kom tilbage på deres plads. Peter Tagesen, 53 år og lærer på Friskolen Østerlund i Nordborg, holder dette foredrag på Historisk Forening for Graasten By og Egns efterårsmøde.
Det holdes mandag d. 19.11. 18 kl. 19 i Ahlmannsparken i Gråsten. Adgang er gratis for medlemmer, ikke- medlemmer betaler 30 kr. Kaffe og kage kan købes. Link til artikel i Ugeavisen Sønderborg den 20. februar 2018: https://ugeavisen.dk/soenderborg/Den-sidste-sten/artikel/344161 Hjemmeside om Grænsestene før og nu: https://sites.google.com/view/graensesten1920/startside

Program for 2019 er vedlagt det nye årsskrift.


16. September 2018
Historisk Forening deltager i åbent Landbrug med en stand, i samarbejde med Kulturlandsbyen 6300


15. September 2018
Udflugt til Sikringsstilling Nord.
Slutningen på Første Verdenskrig i Danmark Historisk Forening for Graasten arrangerer bustur til Sikringsstilling Nord lørdag den 15. september, med afgang fra Ahlmannsparken kl. 12. Sikringsstilling Nord er et forsvarsværk, der blev bygget i en linje tværs over Sønderjylland – der dengang hed Nordslesvig – så tæt var vi på at blive krigsskueplads under første verdenskrig 1914 – 1918. Tyskerne byggede forsvarsværket for at være klar til at modtage de engelske tropper, når (eller hvis) de skulle finde på at gå i land på vestkysten og angribe de tyske tropper fra nord. Værket er en række af batterier, der ligger forskudt for hinanden, alt afhængigt af hvilken funktion de havde. Batterierne blev bygget af straffefanger, der havde forbrudt sig på en måde, der gjorde dem uværdige til at kæmpe ved fronten for ”Kaiser und Vaterland”, og derfor blev de sat til det mindre ærefulde job med skovle og spader. Første stop på turen er Andholm Batteri, der står ganske som da det blev bygget. Kun jernbanesporet og kanonerne mangler. Andet stop er Skovby, en af stillingens kraftigste mellemsvære batterier, derefter køres til Pothøj, en lidt mere raffineret bunker, opstillet i to halvbatterier på hver side af en lille vej. Sidste batteri på turen er Arrild, der var udstyret med tungt skyts, der bestod af svære fæstningskanoner på høje hjullavetter.
Turen bliver guidet af et medlem af støtteforeningen for ”Sikringsstillling Nord” i Agerskov og er ikke egnet for gangbesværede. Undervejs er der kaffe og kage på Arrild Feriecenter. Pris for turen, hvis man er medlem, er 225 kr., ikke-medlemmer skal af med 250 kr. Tilmelding er nødvendig og skal ske til Bodil Gregersen på enten mail bodilgreg@gmail.com eller telefon 24237079, senest d. 6. september 2018.


Sporets Dag søndag d. 10. juni

Den dag er der aktivitet i såvel Adsbøl Grue som i Adsbøl selv. Samme dag afholdes Sporets dag i området omkring Adsbøl Grue og ”Haver til maver”, og Adsbøl dag, hvor Adsbøl viser mulighederne i landsbyen.
Sporets dag er en del af en landsomfattende begivenhed, hvor mange Spor rundt omkring i Danmark afholder begivenheder for at gøre opmærksom på, at de er der. Læs mere på www.spor.dk
Sidste år blev der for første gang afholdt Sporets dag i Fiskbæk. Det blev en rigtig god oplevelse, så i år gentages arrangementet, denne gang med den anden del af Sporet ved Fiskbæk, nemlig det, der går gennem Adsbøl Grue, også kaldet Paradiset eller Adsbøl Dam.
Der gås to ture med guide, begge med udgangspunkt i p-pladsen på Gråsten Landbrugsskole. Den første starter kl. 10, den anden kl. 11. Undervejs på ruten er der poster med fortællinger om stedet og en overraskelse. Ruten ender i ”Haver til maver”, hvor Helle Tychsen Bojesen vil fortælle om stedet. Der serveres en smagsprøve på produkter fra haven, og man er velkommen til at blive og hygge sig. Arrangementet er åbent for alle, dog er turen ikke egnet med barnevogn/klapvogn og heller ikke for handicappede. Man er velkommen til at medbringe kaffe. Husk vand, hvis det er varmt på dagen.
Bagefter kan man måske smutte over til Adsbøl og se, hvad der foregår der. For program, se www.adsboel.net
Parterne bag arrangementet er Gråsten Landbrugsskole, Haver til maver, Historisk Forening for Graasten By og Egn og Kulturlandsbyen6300.


Maj 2018
Historisk vandretur i Rinkenæs onsdag den 23.maj kl.18.30.
Historisk Forening for Graasten By og Egn afholdt her i foråret sin generalforsamling på Rinkenæs skole, og som opfølgning hertil indbyder foreningen nu til en aftentur med byvandring i Rinkenæs. Mødestedet er Rinkenæshus, hvor Gunnar Jepsen vil fortælle om landskabet. Derefter vises der billeder og fortælles af Bodil Gregersen og Lisbeth Kistrup om husene før og nu i Rinkenæs. Inden vi vandrer turen, er der kaffe med kage til en pris af 50 kr. Derfor er tilmelding nødvendig på forhånd. Det sker til Bodil Gregersen senest d. 18.maj på tlf. 24237079 eller mail bodilgreg@gmail.com
På turen rundt vil der blive gjort holdt ved forskellige huse, de, der stadig er der og de, som har været væk i mange år, men som havde stor betydning for byen, bl.a. Rinkenæs Mølle, hvor man får at vide, hvor den lå og ligeledes, hvad der skete med Rinkenæs Mejeri. Aftenen er både en god introduktion for nytilkomne til byen og en opfriskning for de, der kender det hele. Foreningen modtager gerne i den anledning informationer, det samme gælder gamle billeder og arkivalier.
Alle er velkomne, turen er gratis for medlemmer, for ikke-medlemmer er prisen 30 kr. pr. person.


11. April 2018 kl. 19.00
Generalforsamling på Rinkenæs Skole. Skolens historie før og nu Ulla Kasia Broman. Arkivet viser gamle billeder. Efter kaffen – Generalforsamling


29. januar 2018 kl. 16:30 – Gråsten Bibliotek

Museumsinspektør Morten la Cour fortæller om den sønderjyske maler Otto Diderich Ottesen (Broager 1816-1892).
Ottesen høstede stor anerkendelse i sin samtid for sine smukke malerier af blomster. Efter kunstnerens død visnede hans eftermæle dog langsomt hen. Udstillingen på Brundlund Slot er det første forsøg på at revurdere synet på kunstneren. I flere værker udfordrer han det traditionelle blomstermaleri med overraskende og usædvanlige kunstneriske greb.