Efterårsmøde på Gråsten Landbrugsskole – november 2019

Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, kl. 19:00

Efterårsmøde i landbrugets tegn på Historisk Forening for Graasten By og Egn afholder sit traditionsrige efterårsmøde d. 19. november kl. 19.
Som sædvanlig udleveres årsskriftet til medlemmerne samtidig med, at de har mulighed for at betale næste års medlemskab.
Og som sædvanlig får medlemmerne et foredrag med i købet.

I år har arrangementerne haft landbrug som tema, så foredraget handler selvfølgelig om landbrugets historie. Vi har været så heldige at få museumsinspektør og enhedsleder Carsten Porskrog Rasmussen fra Sønderborg Slot til at komme og fortælle.

Foredraget har titlen: “Landsbyer, godser, marsksamfund – det mangfoldige slesvigske landbosamfund i 1700-tallet” og Carsten Porskrog Rasmussen uddyber her, hvad det handler om:
“I 1700-tallet var landbruget og landbosamfundene i det gamle hertugdømme Slesvig præget af forskelle, som var langt større end dem, vi finder i Kongeriget. De fleste sønderjyske bønder hørte under kongelige amter. Her var der reelt ingen herregårde og ingen hoveri, gårdene var arvelige, og bønderne styrede meget af samfundet selv. Til gengæld var der stor forskel på gårdmænd og husmænd. I Sydøst, syd for Flensborg, fandtes der til gengæld godser, som var langt mere ekstreme, end vi kender i Kongeriget, med livegenskab, skyhøjt hoveri og kæmpestore herregårdsmarker. Og i sydvest, i marsken, var der samfund vi slet ikke kender i Kongeriget – uden landsbyer og uden godser, men med kolossal forskel på rige storbønder, småbønder og jordløse landarbejdere. Foredraget vil fortælle om disse forskellige landbosamfund. Det vil naturligvis også komme ind på den fjerde model, som fandtes omkring Gråsten og Sønderborg. Det var en mellemform mellem amter og godser – og den del af Sønderjylland, som lignede Kongeriget mest, men alligevel havde sine særlige træk.”

Alle er velkomne til at deltage, og for medlemmer af foreningen er foredraget gratis. Andre betaler 30 kr. Foredraget holdes i samarbejde med Folkeuniversitetet.
I pausen serveres kaffe og kage til en pris af 60kr.

Tilmelding nødvendig i år til Bodil Gregersen på mail bodilgreg@gmail.com eller tlf: 24237079 senest den 13. november.
Samkørsel kan arrangeres, henvendelse til Bodil Gregersen.

Årsskrifter, der ikke er afhentet på efterårsmødet, kan afhentes på arkivet Nygade 14 i Gråsten torsdag d.
21. November fra kl 15 -18.