Efterårsmøde om Gråsten Gods – 16. november 2023

Efterårsmøde med historiker Carsten Porskrog Rasmussen om Gråsten slot og gods historie.
BHJ-salen, Ahlmannsparken kl. 19:00.

Carsten Porskrog om Gråsten Gods’ historie
Fra senmiddelalderen til 1725 tilhørte næsten hele området mellem Aabenraa, Padborg og Gråsten
de mægtige Ahlefeldter. Centrum for dette kolossale gods var oprindelig Søgård, men i løbet af
1600-tallet udviklede Gråsten sig til et nyt hovedsæde, hvor der sidst i århundredet blev bygget et
mægtigt slot. Samtidig blev godset gradvis omlagt, så det til sidst omfattede hele 13 herregårde eller
store avlsgårde foruden hundredvis af bondegårde og husmandsbrug.
I 1725 blev hele det mægtige gods solgt på en tvangsauktion, men selve Gråsten med Fisbkæk og
Kiding blev købt af hertugerne af Augustenborg, og de næste 125 år var de gråstenske godser en del
af disse hertugers besiddelser. I den tid blev hoveriet efterhånden omlagt og afløst, dog ikke uden
konflikter, og hertugerne søgte at markere sig som egnens herrer.
Det endte med Første Slesvigske Krig. Bønderne blev derefter selvejere. Gråsten og Fiskbæk kom
ganske vist igen i hertugernes eje, men nu som en langt mindre ejendom. Det fik igen ende i 1920,
og siden har historien mest handlet om kongefamilie, landbrugsskole og husmænd.

Tilmelding senest 2 dage før til Lone Jørgensen, loke30@outlook.dk eller
Mob. 27 99 98 46 med opgivelse af navn og antal personer.

Læs Pressemeddelelse