Arrangementer gennem 2008

Onsdag den 19. november 2008 kl. 19.30
Efterårsmøde i Ahlmannsparken, Gråsten

Carsten Porskrog Rasmussen vil fortælle om “De yngre Glücksburgere og Christian den IX’s vej til tronen”.

Bagefter er der udlevering af Årsskriftet til medlemmerne.

Torsdag den 25. september 2008 kl. 18.30
Rinkenæs Gamle Kirke
Vi mødes til en rundvisning i kirken med Heinz Saxburger som guide, og derefter er der fortælling på Rinkenæshus.

Tilmelding senest mandag d. 22. september til Bodil Gregersen, tlf. 74 65 31 81 eller Birgitte Hell, tlf. 74 65 91 86.

Alle er velkomne.

Lørdag den 28. juni 2008
Heldagstur til Haderslev området

Turen er aflyst pga. manglende tilslutning!

Vi skal se Domkirken, domænegården Stendetgård, Den Schlesviske vognsamling og Knivsbjerg. Kaffe på Damende.
Der er afgang fra Ahlmannsparken kl. 9.00 med bus.

Frokostmadpakke og drikkevarer medbringes.

Pris pr. deltager 150,- der dækker bus, entré og kaffe.

Tilmelding senest den 22. juni til
Birgitte Hell på telefon 74 65 91 86.

Onsdag den 16. april 2008 kl. 19.30
Generalforsamling på Den gamle Kro, Gråsten

Efter denne fortæller Arne Jensen, Nybøl, om “Da preuserne kom til Gråsten og Sundeved i 1864”.