Arrangementer gennem 2009

Onsdag den 18. november 2009
Efterårsmøde i Ahlmannsparken
Forfatter og lærer H. E. Sørensen, Skærbæk, fortæller om slotte og herregårde i Sønderborg kommune.

Lørdag den 13. Juni 2009
Heldagstur med bus. Vi tager ud for at se på “Slotte og Herregårde” i Sydslesvig. Guide er Gunnar Hattesen.
Pris: kr. 200,- pr. person. For at holde prisen nede, skal deltagerne selv medbringe frokost og kaffe.
Tilmelding senest den 7. juni 2009 til
Bodil Gregersen på telefon 74 65 31 81
Opsamlingssted Ahlmannsparken.
Medlemmer har fortrinsret til turen.

Onsdag den 22. april 2009 kl. 19.30
Generalforsamling i Ahlmannsparken
Efter denne fortæller lektor Kaj Henningsen om “Farfars fodspor – I hestevogn gennem Litauen”