Arrangementer gennem 2010

Onsdag den 17. november 2010 kl. 19.30
Efterårsmøde i Ahlmannsparken.
René Rasmussen holder foredrag om nazismens indtog i Sønderjylland i 1933.

Onsdag den 18. august kl. 19.00
Aftentur på Gendarmstien med Sven Gram
Start ved 1. P-plads i Stranderød.
Kaffe på Providence.

Lørdag den 29. maj 2010
Lørdagsudflugt til Buskmose og Mekanisk Museum Sønderjylland.
Afgangstider annonceres i lokalaviserne og her.
Efter kaffen fortæller Filt Jensen om domænegårde.

Onsdag den 14. april 2010 kl. 19.30
Generalforsamling på Gråsten Landbrugsskole.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:
Bodil Gregersen (modtager genvalg)
Anne Marie Nissen (modtager genvalg)
Hans Paulsen (modtager ikke genvalg)
Birgitte Hell (modtager genvalg)

Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne udvides med et medlem, da kommunen ikke længere har udpeget et repræsentant.

Efter kaffen fortæller forstander Peder Damgård om Landbrugsskolen.

Ønske samkørsel til Landbrugsskolen kan det arrangeres ved tilmelding til Birgitte Hell tlf. 74659186