Arrangementer igennem 2013

Lørdag den 23. november 2013 kl. 14:00
Bogudgivelse i Ahlmannsparkens Cafeteria

“Gråsten – en kommune under forandring 1970 – 2006”

Så er ”Gråstenbogen” klar til udgivelse – det skal fejres!

For at gøre det så festligt som muligt indbydes derfor til reception i Ahlmannsparkens cafeteria Lørdag d. 23.11. kl. 14. Alle er velkomne.

På dagen starter salget af bogen. Den koster 250 kr. og er meget egnet som julegave. Samtidig sælges andre af foreningens udgivelser, herunder et særligt tilbud med Poul Andersens bog og den nye bog i sampak.
Bogen kan efter receptionen købes i Lokalhistorisk Arkiv for Graasten samt i Gråsten Boghandel.


 Pressemeddelelse Bogudgivelse

Onsdag den 20. november kl. 19:30
Efterårsmøde i Ahlmannsparken.
Inge Adriansen fortæller om kirker på Als og Sundeved.

 Pressemeddelelse

Lørdag den 15. juni en bustur syd for grænsen.

Turen starter kl. 12.00 fra Ahlmannsparkens parkeringsplads i Gråsten.

Vi kører til Ladelund hvor vi vil blive modtaget af Hans Jürgen Jochumsen som vil guide os rundt på Kz- Gedenk- og Begegnungsstätte der siden 1950 har arbejdet for forsoning. Der fortælles i en permanent udstilling om de 2000 fangers skæbne, som i 1944 blev interneret her i denne underafdeling af koncentrationslejren Neuengamme og under usigelig umenneskelige forhold måtte grave de 3-4 meter dybe panserværnsgrave ved Hitlers ”Friesenwall”.
 I de 6 uger, lejren bestod, omkom 300 fanger.

Derfra kører vi til Christian Lassen’s Minde Museum i Jardelund.

Efter kaffen som bliver indtaget der vil Søren Lund vise os en gård hvor ejerne kan føres tilbage til 1721. Stuehuset og stalden blev efter en brand i 1889 nyopført i året 1892. Gården havde en krolicens og blev benyttet til 1. verdenskrig. Christian Lassens far, Peter Lassen, døde allerede i 1917 og enken stod pludselig alene med gården og 8 børn. Ejendommen er på ca 80 ha plus ca. 9 ha mose. Alle familiemedlemmerne arbejdede hårdt og kunne således overstå både 1. verdenskrig og 2. verdenskrig. Alle var meget nøjsomme og sparsommelige. De i dødsboet fremfundne ting vidner herom. Der vil være lejlighed til at gå rundt og se de mange gemte ting.


Ved 17. tiden kører vi med bussen hjem og forventer at være ved Ahlmannsparken ved ca. 18.tiden.
Prisen inklusiv bus, guide, entre’ og kaffe  er for medlemmer 150.kr. og for ikke medlemmer  180 kr.


Tilmelding til formand Bodil Gregersen
Tlf. 74653181 eller mob.24237079, senest den 7. juni.
BestyrelsenTirsdag den 30. april 2013 kl. 18:00
Byvandring på Torvet og Slotsgade, Slotsbakken
På turen fortælles om husene. Senere vises der billeder ved kafebordet.

Tilmelding Birgitte Hell senest torsdag den 25. april på tlf.: 74659186 eller 20825924

Tirdag den 19. marts kl. 19.00
Generalforsamling
Der startes med Gigthospitalets historie, derefter kaffe og afslutning med Generalforsamling.

Onsdag den 10. april kl.19:00
Foredrag om slægten Ahlefeld
ved Greve Preben Ahlefeld-Laurvig, Tranekær
 Læs mere
Sted: Gråsten Landbrugsskole