Arrangementer gennem 2015

Efterårsmøde 23. november kl. 19.30 i Ahlmannsparken
“Arkæologi i lange baner”
 
Museumsinspektør Per Ethelberg fra Haderslev museum fortæller mandag d. 23.11. kl. 19 i Ahlmannsparken i Gråsten om, hvad man fandt ved udgravningerne til motorvejstracéet mellem Kliplev og Sønderborg. Han fokuserer på, hvordan de har fundet fortidsminderne, og hvad der efterfølgende er kommet ud af anstrengelserne.
Foredraget har form som et knudetov, hvor hver knude repræsenterer et fund på strækningen lige fra de ældste istidsjægeres rastepladser til adelsmandens storgård fra middelalderen. Blikket rettes især mod jernalderbebyggelsen omkring Nydam Mose, hvor de berømte våbenofferfund med den fornemme egetræsbåd i spidsen sættes ind i en sammenhæng i forhold til den tidligste rigsdannelse, som starter allerede omkring Kristi fødsel i vores område. Det er historien om angler, jyder og variner. Netop her har motorvejsundersøgelserne ydet et banebrydende bidrag.

Ved mødet udleveres årsskriftet til medlemmerne. Medlemmer har gratis adgang, ikke-medlemmer betaler 30 kr. Kaffe kan købes.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Torsdag d.17. september kl. 19.30 på Gråsten bibliotek.
Maske og forklædning. Foredrag med Inge Adriansen og Carsten Bregenhøj.

Halloween vinder mere og mere ind på den traditionelle fastelavn, og den traditionelle Helligtrekongers fest på Sydals kan kun lade sig gøre i weekenderne, og har svært ved at samle deltagere nok. Ringridningen var oprindelig en del af fastelavnsoptog og foregår nu i sommerhalvåret, bortset fra på Amager, hvor det stadig hænger sammen med fastelavn. I dag klæder man sig ikke ud som julebuk, men man kan købe julebukke af strå.

Traditioner forandrer sig hele tiden i takt med, at samfundet forandrer sig.
Det betyder ikke, at der ikke stadig er et behov for at klæde sig ud og blive en anden. Tænk bare på skoleelevernes sidste skoledag og polterabend for slet ikke at snakke om den tilslutning, der er til Halloween arrangementer, hvor man kan klæde sig ud i bloddryppende kostumer.

Tidligere museumsinspektør Inge Adriansen og folkemindeforsker Carsten Bregenhøj kommer torsdag d.17. september kl. 19.30 til Gråsten bibliotek for at fortælle om emnet. De har lige udgivet en bog med titlen: Maske og forklædning. Under foredraget fortælles bl.a. om maske og forklædning fra Als til Amalienborg.
Billetter koster 50 kr. og kan købes på alle kommunens biblioteker eller på hjemmesiden www.biblioteket.sonderborg.dk. Hvis der stadig er pladser, kan man også købe ved døren.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Biblioteket Gråsten

Fakta:
Titel: Maske og forklædning
Foredragsholdere: Inge Adriansen og Carsten Bregenhøj
Sted: Gråsten bibliotek, Ahlefeldvej 4, 6300 Gråsten
Billetpris: 50 kr.
Tid: Torsdag d.17.9. kl. 19.30
Arrangører: Biblioteket Gråsten og Historisk Forening for Graasten by og Egn

30. September kl. 19:30
Gråsten Landbrugsskole, Foredragssalen

Foredrag om Gråsten-æblet og gartnerfamilien Vothmann

Pris: 75 kr. pr. person

Tilmelding nødvendig senest d. 24.9. enten til:

Bodil Gregersen, Historisk Forening for Graasten by og Egn, mail bodilgreg@gmail.com, tlf. 24 23 70 79

eller Frede Tychsen, Historisk samfund for Als og Sundeved, mail tychsen43@gmail.com, tlf.74 44 27 40/ 51 76 83 77.

Kaffe og æblekage serveres i pausen og er inkluderet i billetprisen.

Arrangører: Gråsten Landbrugsskole, Gråsten Æble-festival, Historisk Forening for Graasten By og Egn og Historisk Samfund for Als og Sundeved.

 Foredrag om Gråstenæblet og gartner Vothmann

August aftentur i egne biler
til Kværs Stenpark og Fly’esand.

Halvdagstur til Ballum og “Klægager”
13. juni kl. 12.30
Kaffe på “Klægager” og guidet bustur, hvor
Christian Lorenzen bl.a. fortæller om
Mærskfamiliens “spor i marsken”

 Se pressemeddelelse

Generalforsamling 22. april kl. 19.00 i Multihallen i Kværs.
Rundvisning og foredrag v. Hans Lenger
Efter kaffen Generalforsamling

Torsdag d. 19. marts kl. 19.30 på Gråsten Biblioteket

Historisk Forening, Det Lille Teater og
Gråsten Bibliotek indbyder til foredrag om Oberst Svend Paludan-Müller.

Det er Henrik Skov Christensen der fortæller.
Pris 50,00 kr.

 Se pressemeddelelse her

 Oberst Paludan-Müller plakat

Reception i anledning af 40 års jubilæum
Fredag d. 6. febr. Kl. 14.00 i Arkivet
Ahlmannsparken.

 Indbydelse til 40års jubilæum i Arkivet