Arrangementer gennem 2016

Efterårsmøde og Hærvejen
21. november kl. 19.30 i Ahlmannsparken

Ved efterårets traditionsrige møde i Historisk Forening for Graasten By og Egn fortæller historiker, generalkonsul Henrik Becker-Christensen om Hærvejen. Kært barn har som bekendt mange navne. Det gælder også den gamle nord-syd gående færdselsrute ned gennem Jylland og landet Slesvig-Holsten, som vi i dag kalder for henholdsvis Hærvejen og Oksevejen. I middelalderen var den også kendt under navnet “Romavegr” – vejen til Rom. Det var de mange pilgrimme fra de nordiske lande, som bidrog hertil. I foredraget bliver der gjort rede for den sønderjyske del af Hærvejens forløb og historie mellem Kongeåen og Ejderen. Hertil kommer en nærmere omtale af dens funktion som “hærvej”, pilgrimsvej, oksevej og rejsevej. Foreningen arrangerede i efteråret en bustur til Hærvejen syd for grænsen og følger nu op med dette foredrag.
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Før foredraget kan medlemmerne få udleveret Årsskriftet og betale årskontingentet.

Samme aften udgiver foreningen også en ny bog “Palæet i Gråsten 1816-2016”. Sven Kjems har skrevet om Palæet i Gråsten, da det i år er 200 år siden, det blev bygget. Udover Palæets historie af Sven Kjems rummer bogen også erindringer af Kirsten S. Olesen og Ingeborg S. Jacobsen, som voksede op som børn i Palæet i mellemkrigsårene. Bogen kan købes den aften for 75 kr.

Foredraget foregår mandag d. 21.11. i Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4, 6300 Gråsten fra kl. 19.30. Medlemmer har gratis adgang, ikke-medlemmer betaler 30 kr. Kaffe kan købes.

 2016_presse_efterårsmøde.pdf

Se i øvrigt annoncering i GråstenAvis
og på Hjemmesiden.

Lørdag den 17. september kl. 10:00 – 17:00
Bustur
til Hærvejen syd for grænsen
Turen starter ved Ahlmannsparken kl. 10, hvor bussen kører fra. Første stop er Bov kirke og Bov kro, og derefter fortsættes sydpå. Undervejs ser vi bl.a. “den krumme vej”, Stiftungsland og Schäferhaus. Den medbragte frokost fortæres i det danske hus i Sporskifte (Weiche), og derefter køres længere sydpå. Turen slutter ved Sorge å og bro nord for Rendborg.
Derefter er der kaffe og kage på “Røde Kro” ved Dannevirkegården, og bussen er formodentlig tilbage ved Ahlmannsparken ca. kl. 17.

Vores guide på turen er Jens Erik Salomonsen, tidligere skoleinspektør, med en stor viden om emnet.

Prisen for turen er 200 kr for medlemmer, 230 kr for ikke-medlemmer, og inkluderer busturen, kaffe med kage og guide.
Bindende tilmelding (efter princippet: først til mølle) senest d. 5.9. til Bodil Gregersen tlf. 24 23 70 79, mail bodilgreg@gmail.com

  Se pressemeddelse

Turen efterfølges af et foredrag i Ahlmannsparken d. 21. november kl. 19.30, hvor generalkonsul og historiker Henrik Becker-Christensen fortæller om Hærvejen. Dette foredrag er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Lørdag den 21. maj kl. 13:00- ??
Adsbøl Grue/Paradiset/Adsbøl Dam
Historisk Forening for Graasten By og Egn inviterer til tur i Adsbøl Grue, også kaldet Paradiset.
Mødested: Fiskbækvej, den første blinde vej til højre, når man kører mod Gråsten Landbrugsskole.
Efter turen kaffe på Æblegård friskole i Adsbøl.
Turen er ikke egnet til gangbesværede.
Hvis vejret er dårligt, kan turen blive aflyst.
Tilmelding ikke nødvendig, men hvis man vil vide mere, kan man henvende sig til Hanne Næsborg-Andersen,
tlf. 61656448, mail naesborg@gmail.com.

GPS koordinaterne er 54 56 13.6 N 36 43.6 E

Generalforsamling 19. april kl. 19.00

på Æblegård Friskole og Humlehave, Adsbøl
Friskolen og dens historie v/Jens Ravnskjær
Billedserie af skolen v/Arkivet
Efter kaffen Generalforsamling

 Pressemeddelelse 2016-04-19 Generalforsamling