Generalforsamling 6. april 2022

Onsdag den 6. april 2022 kl. 19:30 på “Det lille Teater”, Gråsten

Det lille Teater i Ladegårdskov lægger hus til Historisk forenings generalforsamling

Årets tema for Historisk forening for Graasten By og Egn er Det lille Teaters 50 års jubilæum. Derfor er det naturligt, at generalforsamlingen i år finder sted på Det lille Teater. Formanden for Det lille Teater, Ole Gaul Nilum, fortæller om teatrets historie, hvorefter der er kaffe og kage, efterfulgt af årets generalforsamling. Alle medlemmer er hjertelig velkomne.