Foredrag om søfartshistorie efter 1920 omkring Flensborg Fjord – d. 9. maj 2022

kl. 19.00 – ca. 21.30 i Arkivet Nygade 14

Historisk Samfund for Sønderjylland/Sønderborg kreds og Historisk Forening for Graasten By og Egn.

Foredrag d. 9. maj 2022 om søfartshistorie efter 1920 omkring Flensborg Fjord.

Historisk samfund for Sønderjylland har udgivet tobindsværket om søfart i Sønderjylland. I den forbindelse samarbejder de to foreninger om et foredrag ved Karsten Hermansen, som er medforfatter.

Ved Genforeningen i 1920 stod sønderjysk søfart bogstavelig talt i et vadested. Nordslesvigerne – sønderjyderne – var nu blevet danske, men stod med tyske styrmandspapirer og maskinmesteruddannelser. Skibene var i visse tilfælde taget som krigsbytte. Nu skulle boet gøres op, og skibene skulle have de rette ejere. Samtidig blev indarbejdede samarbejdspartnere – ikke mindst i Flensborg Fjord – placeret i hvert sit land. Det udløste både afbrydelser og etableringer af samarbejde på det maritime område.

Selv om det nationale spørgsmål dukker op hist og her, udviklede søfarten i årene efter 1920 sig i et mønster, der mindede meget om resten af Danmarks. Grænseregionen skabte dog grobund for særlige nicher i form af smørbåde og spritruter, men udviklingen fra mange små selvejere og mindre rederier til store sammenhænge var overalt den samme. For Sønderjyllands vedkommende betød det groft sagt, at udviklingen gik fra fragtfart til fritidssejlads.

Dato: 9. maj 2022
Sted: Arkivet Nygade 14, kl. 19. 00 – ca. 21.30

Tilmelding til bodilgreg@gmail.com eller elseper@outlook.dk

Pris på kaffe og kage pr. pers. 35 kr. og det er et foreningstilbud.

Bøgerne kan købes samme aften til favør pris.

(Bemærk at mødestedet er blevet ændret til Nygade 14)