Norlys Vækstpulje støtter Gråsten Lokalhistoriske Arkiv med 25.000kr

Arkivet har en stor mængde gamle kort, ældre matrikelkort, plakater, aviser samt fotos større end A3, der ikke kan digitaliseres med det udstyr arkivet pt. har. Ved hjælp af en A0 scanner, vil vi være i stand til:

  • at få digitaliseret materialet
  • at få det registreret i registreringssystem Arkibas
  • at kunne gøre de digitaliserede materialer tilgængelig for offentligheden på Arkiv.dk.

”Vi er rigtig glade for bevillingen fra Norlys Vækstpulje, som betyder, at arkivet kan få digitaliseret de større papirstørrelser A3. Herefter kan materialet bliver registreret og gøres tilgængeligt og søgbart online, til stor glæde for alle brugerne på Arkiv.dk” siger Arkivleder Preben Vagn Knudsen

Målgruppen for projektet er brugere af arkivet der f.eks. søger oplysninger om deres ejendom eller slægtsoplysninger. Ved at bruge Arkiv.dk, er det muligt at gøre materialet tilgængeligt og søgbart online, til stor glæde for brugerne.

Vi regner med at kunne starte digitaliseringen efter sommerferien.

Norlys Vækstpulje giver hvert år 50 millioner kroner til innovative tiltag og aktiviteter, der bidrager til fællesskab og en grøn og digital samfundsudvikling.

”Vi er rigtig glade for at kunne støtte det lokale foreningsliv. Det er dejligt at se, hvor stor forskel pengene kan gøre for de mange projekter, der ofte primært drives ved hjælp af frivillige kræfter”, siger Niels Vendelboe, der er vækstpuljeansvarlig i Norlys.

Skriv en kommentar