Efterårsmøde på Gråsten Landbrugsskole – november 2019

Fiskbæk Ladegård

Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, kl. 19:00 Efterårsmøde i landbrugets tegn på Historisk Forening for Graasten By og Egn afholder sit traditionsrige efterårsmøde d. 19. november kl. 19.Som sædvanlig udleveres årsskriftet til medlemmerne samtidig med, at de har mulighed for at betale næste års medlemskab.Og som sædvanlig får medlemmerne et foredrag med i købet. I år … Læs Mere

Rundgang på Gråsten Landbrugsskole – 11-5-2019

Lørdag den 11. maj holder Historisk forening for Graasten By og Egn årets første egentlige arrangement. Årets tema er landbrug og derfor afholdes der rundvisning på Gråsten Landbrugsskole. Vi har været så heldige at få forstander Bjarne Ebbesen til at fortælle og vise rundt. Dagen starter kl 13 i foredragssalen, hvor Bjarne Ebbesen fortæller, hvorefter … Læs Mere

Generalforsamling -24.4.2019

24. april kl. 19:00 på “Det Gamle Rådhus”. Der er tradition for, at Historisk Forening for Graasten By og Egn afholder et foredrag i forbindelse med generalforsamlingen. Det er også tilfældet i år. Foreningen har, når det gjaldt afholdelse af generalforsamling, skiftet mellem forskellige steder i den gamle Gråsten kommune, og i år er turen … Læs Mere

Arrangementer gennem 2018

Foredrag “Grænsesten og Genforening” om Kongeågrænsen 1864-1920 og de gamle grænsestenenes historie ved Peter Tagesen-Efter 2 års intens efterforskning, adskillige ture rundt i Sønderjylland og kontakter med dusinvis af venlige mennesker, er det lykkedes foredragsholderen at kortlægge og besøge alle de 121 kendte grænsesten fra den gamle grænse ved Kongeåen 1864-1920. Reultatet heraf er bl. … Læs Mere

Arrangementer gennem 2017

Efterårstur til Skibsværftsmuseueet i Flensborg. 2. September 2017Udstuilling i anledningen af 100-året for Danmarks salg af de Vestindiske øer- 13. november kl. 19:30 i Ahlmannsparken – Efterårsmøde. Foredrag ved historiker Klaus Tholstrup Petersen, Den Slesviske Samling om Gustav Johansens forsøg på at bytte Nordslesvig for de Vestindiske øer. Sporenes Dag 11. juni 2017 kl. 10 … Læs Mere

Arrangementer gennem 2016

Efterårsmøde og Hærvejen21. november kl. 19.30 i Ahlmannsparken Ved efterårets traditionsrige møde i Historisk Forening for Graasten By og Egn fortæller historiker, generalkonsul Henrik Becker-Christensen om Hærvejen. Kært barn har som bekendt mange navne. Det gælder også den gamle nord-syd gående færdselsrute ned gennem Jylland og landet Slesvig-Holsten, som vi i dag kalder for henholdsvis … Læs Mere

Arrangementer gennem 2015

Efterårsmøde 23. november kl. 19.30 i Ahlmannsparken“Arkæologi i lange baner” Museumsinspektør Per Ethelberg fra Haderslev museum fortæller mandag d. 23.11. kl. 19 i Ahlmannsparken i Gråsten om, hvad man fandt ved udgravningerne til motorvejstracéet mellem Kliplev og Sønderborg. Han fokuserer på, hvordan de har fundet fortidsminderne, og hvad der efterfølgende er kommet ud af anstrengelserne.Foredraget har … Læs Mere

Arrangementer igennem 2014

Onsdag den 19. november 2014 kl. 19:30Efterårsmøde i Ahlmannsparken På mødet får medlemmerne som sædvanlig udleveret Årsskriftet, der har mange fine artikler.Bagefter fortæller Jørgen Hansen fra Nydamselskabet om Nydambåden.Han kommer ind på den historiske situation i Sundeved fra år 1 til 500 e. kr. der førte til ofringen af Nydambåden. Han fortæller også om udgravningen … Læs Mere