Tidligere aktiviteter

2023

Tirsdag d. 19. September 2023 kl. 19.00
Foredrag om 3 gartnerier i Gråsten området (og lidt mere)
I arkivet, Nygade 14, 6300 Gråsten
Ved Else Egholm

Ahlmanns have, Kongevejens blomster (Graasten Handelsgartneri) og Pelzergård.
Entré: medlemmer gratis, ikke-medlemmer 50 kr.
(medlemskab resten af året 50 kr.)
Kaffe og kage 50 kr.

Plakat

Pressemeddelelse

21. Maj 2023 fra Slotsbakken P-plads kl. 12.00

Bustur til Historiske mindesmærker i grænselandet

Turen går til Klosterkirkegården i Haderslev,
Knivsbjerg og Folkehjem i Aabenraa.
Guide på turen er Anker Ravn Knudsen,
restaureringsarkitekt og formand for
Rødding lokalhistoriske forening.
Søndag d. 21.maj 2023

Afgang kl. 12 fra Slotsbakkens p-plads.

Hjemme ca. kl. 18
Pris: 250 kr. pr. person inkl. bus
og kaffe med kage.

Betaling er samtidig tilmelding og kan ske
enten ved betaling på Mobilepay nr. 783049 mrk. ”bustur”
eller kontant i Gråsten Lokalhistoriske arkiv i
åbningstiden mandag 14-16, torsdag 16-18.

Sidste frist er torsdag d. 4. maj 2023


12. april 2023 Generalforsamling kl.19.00
i BHJ-salen Ahlmannsparken, Gråsten.

Inden generalforsamlingen fortæller tidligere slotsgartner Gert Jensen om “Dronning Ingrids Have”.

Gert Jensen er gartner og har bl.a. været dommer i TV SYDs konkurrence “De grønneste fingre”.
I foredraget vil han fortælle om sit arbejde i Gråsten Slotshave og især om samarbejdet med Dronning Ingrid, som havde sine helt bestemte meninger om, hvad der skulle gro i haven.
Foreningens tema for 2023 er haver og gartnere, og hvorfor ikke starte med den største og smukkeste have i området?
Medlemmer kommer gratis ind til foredraget og får kaffe og kage. Hvis man ikke er medlem, koster det henholdsvis 50 kr for at komme ind og 50 kr for kaffe og kage. (Og man kan blive medlem på stedet for 100 kr.)
Efter foredraget og kaffen og kagen afholdes den årlige generalforsamling, i henhold til vedtægterne.
På valg til bestyrelsen er Anne Marie Brodersen, Hanne Næsborg-Andersen, Jørgen Christian Clausen og Mogens Jacobsen. Alle modtager genvalg.

2022

Efterårsmøde 24. november 2022

Historisk forening for Gråsten By og Egn afholder sit årlige efterårsmøde i Ahlmannsparken torsdag d. 24.11. kl. 19, og i anledning af Det lille Teaters 50års jubilæum i år, er taleren denne gang skuespilleren Lars Thiesgaard.

Aktiviteter
Lars Thiesgaard – by HEIN photography

Det lille Teaters historie er også en del af Gråstens historie. Under overskriften ”Det lille Teater med den store betydning” vil Lars fortælle om den periode, hvor han som barn og ung deltog først i ”børnedramagruppen” og senere i ”ungdomsgruppen” på Det lille Teater og derudover i
teaterstykker med både børn, unge og voksne. Om det fantastiske for et barn og ung i et par timer om ugen at dyrke dramalege, spille roller og ”danse skævt” sammen med andre, både jævnaldrende, yngre og ældre.

Lars vil fortælle om, hvordan arbejdet med og påvirkningen fra dramatimerne i Det lille Teater også har formet ham som person, har påvirket hans valg senere i livet og om, hvordan amatørteateret i høj grad medvirker til udvikling både for den enkelte og for fællesskabet.

Man vil få et indtryk af, hvor vigtigt det er at møde kreative udtryk – i dette tilfælde teateret – det være sig både som aktivt udøvende og som publikum, og man vil høre om, hvordan Det lille Teater blev en etableret del af det kulturelle tilbud i Gråsten.
På mødet uddeles årsskriftet til medlemmerne. Alle er velkomne.

Fakta:
Sted: Ahlmannsparken i Gråsten, BHJ-salen
Tid: torsdag d. 24.11. kl. 19
Entré: gratis for medlemmer, ikke-medlemmer 30 kr.
Kaffe og Kage: kan købes i pausen, pris 50 kr.

Arkivets Dag 12. november 2022

Lørdag 12. november kl. 10 – 16 inviterer Gråsten Lokalhistoriske Arkiv indenfor til en hyggelig dag. Du kan se og høre om vores udstillinger, eller du kan grave lidt i din slægts historie, hvor du på arkivet bl.a. har adgang til:

  • Stor billedsamling med billeder: hvordan så huset ud i gamle dage
  • Omkring 100 hyldemeter arkivalier med oplysninger om foreninger, virksomheder og personer gennem de sidste mange år, kan måske give lidt mere kød på din slægtshistorie.
  • Stor avis- og avisudklipssamling: omtaler af mærkedage og begivenheder, store som små
  • Mediastream.dk – det er gamle aviser online, f.eks. Hejmdal og Dannevirke.

Måske har du selv nogle oplysninger eller noget du vil bidrage med til arkivets samlinger, det kan være billeder, gamle papirer eller hændelser du kender til, så er du velkommen til at tage det med…

Aktuelt har vi udstillinger med:

Keramiker Frede Bonefeld arbejder, mange flotte og varierede stentøjsting

Børnetegninger fra Æblefesten

Sjove og spændende ting vi har modtaget

Du har også mulighed for at høre mere om Arkivets arbejde og stille spørgsmål om dit eget lokalområde.

Gråsten Lokalhistoriske Arkiv har igennem mange år – lige siden 1975 – modtaget en stor mængde fotos, papir materiale og genstande fra både lokale samlere, virksomheder, foreninger og privatpersoner.

Arbejdet med at digitalisere materialet er vi kommet så langt med nu, at der på det landsdækkende http://www.arkiv.dk findes knapt 8000 registreringer fra Gråsten og de omkringliggende sogne.

Desuden opbevarer arkivet en stor del materiale, som ikke er offentliggjort, men som vi er i fuldgang med at digitalisere.

Sæt X i kalenderen den 12. nov. kl. 10-16. Ses vi?

Gråsten Lokalhistoriske Arkiv

Nygade 14, 6300 Gråsten

www.graastenarkiv.dk

Aktiviteter

Fiskbæk Aften på Gråsten Landbrugsskole
Mandag d. 10. oktober 2022 kl. 19:00 til 21:30 i Foredragssalen

Aktiviteter

Er du ”Fiskbæk ‘er”?
Har du boet eller bor du i Fiskbæk området, så er du hermed inviteret til en fortælleaften på Gråsten Landbrugsskole for ”Fiskbæk’ere” mandag d. 10. oktober.

Denne aften samler vi jeres historier om livet i statshusmandskolonien udstykket fra Fiskbæk Gods efter Genforeningen.

Aktiviteter

Læs mere her:

 2022-10-3_fiskbaekaften-graastenlandbrugsskole.pdf

AFLYST: 20. August 2022 Udflugt til “Det lille teater” i Flensborg

Pga. af for få tilmeldinger,
er turen 20. august 2022 aflyst!

Lørdag d. 20. august kl. ti minutter i ti kører bussen fra Ahlmannsparken til Det lille Teater i Flensborg med de tilmeldte til Historisk Forening for Graastens tur til de to ”Det lille teater”, der findes her i området, den ene syd for grænsen, den anden nord for grænsen. Anledningen er Det lille Teater i Ladegårdskovs 50års jubilæum.

Egentlig startede denne teaterhistorie i Flensborg, hvor Det lille Teater i Flensborg begyndte sin virksomhed allerede i 1962 med Arne Aabenhus som initiativtager. Historien går så videre til Gråsten og Ladegårdskov, for i 1972 brød Arne Aabenhus sammen med andre ud fra Det lille Teater i Flensborg og flyttede til Gråsten og senere Ladegårdskov, hvor Det lille Teater stadig har til huse. Det lille Teater i Flensborg blev der, hvor det startede og repræsenterer dansk sprog og dramatik i udlandet.

Når bussen kommer frem til Flensborg, er der 10 minutters gang til Det lille Teater i Mariegade 20. Stedet er samtidig redaktør Jens Jessens tidligere hjem. Her fortæller Anne Stubbe Horn om teatrets historie, og der bliver budt på en forfriskning.

Godt styrkede går vi tilbage til bussen, som nu kører os til Det lille Teater i Ladegårdskov. Her venter frokosten på os, frisksmurte sandwich fra Den gamle skomager i Nygade. Det er muligt at købe drikkevarer.
Derefter fortæller Ole Gaul Nilum lidt om Det lille Teater, og Anne Marie Brodersen tager over. Hun er ved at instruere forestillingen ”Stærke danske kvinder”, som genopsættes til efteråret. Hun fortæller lidt om, hvilke tanker man gør sig, når man er instruktør, og bagefter får vi et sjældent indblik bag kulisserne; vi får nemlig lov til at overvære en prøve på dele af stykket.

Til sidst er der kaffe og småkager, hvorefter bussen kører os tilbage til Ahlmannsparken. Her er vi formodentlig kl. 16.
Prisen for alt dette er 240 kr. pr person inkl. bus og sandwich. Det er nødvendigt at tilmelde sig senest d. 5.8. ved at betale beløbet på konto 9570 7276354 og skrive navn og telefonnummer, så vi kan kontakte deltagerne, hvis det bliver nødvendigt.

Vi håber, mange har lyst til at deltage i dette kig bag kulisserne; man får plads efter først-til-mølle-princippet.

Ønsker I flere oplysninger, er I velkomne til at kontakte
Hanne Næsborg-Andersen, mail naesborg@gmail.com eller Anne Marie Brodersen, mail brodersenam@gmail.com

 Pressemeddelse

Onsdag den 18. Maj 2022 kl. 19:30 i Arkivet i Nygade 14

Foredrag ved Ole Aabenhus: “Arne Aabenhus – fra fiskerdreng til iværksætter”

Det lille Teater i Gråstens far
Historisk Forening har i anledning af Det lille Teaters 50 års jubilæum hele året arrangementer, der handler om Det lille Teater.
Arne Aabenhus, som var fiskersøn fra Djursland og læreruddannet, kom sammen med sin hustru Anna til Gråsten i 1948, hvor de sammen blev ansat på det daværende Folkunghus, senere Gigthospitalet. Da det gik konkurs, blev Arne ansat i folkeskolen, men arbejdede udenfor skoletid med teater og var med i mange forskellige sammenhænge. I 1948 var han medstifter af DATS (Dansk Amatør Teater Samvirke). Han var med til at stifte Sønderjysk Forsøgsscene, var med i kredsen omkring Det lille Teater i Flensborg og brød i 1972 ud for sammen med andre at stifte Det lille Teater i Gråsten. Fra 1970érne var han primus motor i egnsspil. 1982-84 spillede han en stor rolle i teglværksprojektet, hvor der 3 år i træk blev opført egnsspil om teglværker på Cathrinesminde Teglværk. Hans indsats for teatervirksomhed var unik og kan ikke overdrives. Han blev ved sin død i 2008 kaldt ”det folkelige teaters store pioner”.
Ved foredraget vil hans søn fortælle om sin far og hans liv, men også komme ind på sin mor Annas rolle i forløbet.
Der er gratis adgang for medlemmer, ikke medlemmer betaler 30 kr. pr. person. Kaffe og kage kan købes.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Anne Marie Brodersen brodersenam@gmail.com eller Hanne Næsborg naesborg@gmail.com

 Hent pressemeddelelse som pdf

9. maj 2022 kl. 19.00 – ca. 21.30 i Arkivet Nygade 14

Historisk Samfund for Sønderjylland/Sønderborg kreds og Historisk Forening for Graasten By og Egn.

Foredrag d. 9. maj 2022 om søfartshistorie efter 1920 omkring Flensborg Fjord.

Historisk samfund for Sønderjylland har udgivet tobindsværket om søfart i Sønderjylland. I den forbindelse samarbejder de to foreninger om et foredrag ved Karsten Hermansen, som er medforfatter.

Ved Genforeningen i 1920 stod sønderjysk søfart bogstavelig talt i et vadested. Nordslesvigerne – sønderjyderne – var nu blevet danske, men stod med tyske styrmandspapirer og maskinmesteruddannelser. Skibene var i visse tilfælde taget som krigsbytte. Nu skulle boet gøres op, og skibene skulle have de rette ejere. Samtidig blev indarbejdede samarbejdspartnere – ikke mindst i Flensborg Fjord – placeret i hvert sit land. Det udløste både afbrydelser og etableringer af samarbejde på det maritime område.

Selv om det nationale spørgsmål dukker op hist og her, udviklede søfarten i årene efter 1920 sig i et mønster, der mindede meget om resten af Danmarks. Grænseregionen skabte dog grobund for særlige nicher i form af smørbåde og spritruter, men udviklingen fra mange små selvejere og mindre rederier til store sammenhænge var overalt den samme. For Sønderjyllands vedkommende betød det groft sagt, at udviklingen gik fra fragtfart til fritidssejlads.

Dato: 9. maj 2022

Sted: Arkivet Nygade 14, kl. 19. 00 – ca. 21.30

Tilmelding til bodilgreg@gmail.com eller elseper@outlook.dk

Pris på kaffe og kage pr. pers. 35 kr. og det er et foreningstilbud.

Bøgerne kan købes samme aften til favør pris.

(Bemærk at mødestedet er blevet ændret til Nygade 14)

6. April 2022
Generalforsamling.
Onsdag den 6. april 2022 kl. 19:30 på “Det lille Teater”, Gråsten

Det lille Teater i Ladegårdskov lægger hus til Historisk forenings generalforsamling

Årets tema for Historisk forening for Graasten By og Egn er Det lille Teaters 50 års jubilæum. Derfor er det naturligt, at generalforsamlingen i år finder sted på Det lille Teater. Formanden for Det lille Teater, Ole Gaul Nilum, fortæller om teatrets historie, hvorefter der er kaffe og kage, efterfulgt af årets generalforsamling. Alle medlemmer er hjertelig velkomne.

2021

Efterårsmøde

Efterårsmødet finder sted i Kværs Multisal, Avntoftvej 10, 6300 Gråsten, onsdag d. 24.11.2021 kl. 19. Kaffe og kage kan købes i pausen.

Efterårsmødets foredrag er på grund af sygdom ændret. Nu kommer redaktør Poul-Erik Thomsen og fortæller om sin nye bog: ”Ingen så det komme.”

 Læs om foredraget “Ingen så det komme” her

Lige før mødet begynder, udleveres traditionen tro foreningens årsskrift til medlemmerne.

Tilmelding senest d. 19.11.2021 til Birgitte Hell
tlf. 20825924
mail birgitte.hell@gmail.com
som også kan kontaktes angående samkørsel.

 Læs mere om efterårsmødet (bemærk oplysninger om foredrag er ændret – se ovenfor)

Aftentur til genforeningsstenene i Gråsten
den 15/9 kl. 18:30 i Rinkenæs.
Tilmelding til Birgitte Hell, tlf. 20 82 59 24, mail birgitte.hell@gmail.com, senest d. 10.9.2021.

Læs flere detaljer her:
 20210915 Aftentur Genforeningssten.pdf

UDSOLGT! Udflugt til Skibelund krat og Askov Højskole.
Lørdag den 28. august fra kl. 9-16.15
Turen går først til Skibelund Krat med
rundvisning. Derefter til Askov Højskole, hvor
vi hører om skolens historie og dens betydning
for de dansksindede i årene 1864-1920.
Turens pris inkluderer frokost og kaffe med kage.
Pris pr. person: 200 kr. Turen er støttet af LASS.
Afgang fra Slotsbakken.
Tilmelding efter først-til-mølle princippet
til Bodil Gregersen, tlf. 24 23 70 79,
mail: bodilgreg@gmail.com senest den 16. august

Generalforsamling d. 24.8.2021 kl. 19:30 på Benniksgård i Rinkenæs. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Inden Generalforsamlingen fortæller Mads Friis om Benniksgaards historie.

Læs mere her om arrangementer i 2021:

2020

 Aflysning og uddeling af Årsskrift 2020.pdf

Aktiviteter

 

14. maj 2020 –Aftentur – udsat til 2021

Genforeningsstenene i Gråsten.
Mødested og tid annonceres i Gråsten Avis og her.

August 2020 – Udflugt – udsat til 2021

Udflugt til Skibelund Krat og Askov Højskole.
Mødested og tid annonceres i Gråsten Avis og her.

18. november kl. 19:00 – aflyst

Fred og håb ved Lars Henningsen.
Sted annonceres senere.

2019

26. august 2020 kl. 19.00 – Generalforsamling

“Den gamle Kro”, Slotsgade 19.
Inden Generalforsamlingen vil Birgitte Hell fortælle om “Den gamle Kro”.

19. november 2019 kl. 19:00 Efterårsmøde
Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15.

Efterårsmøde i landbrugets tegn på Historisk Forening for Graasten By og Egn afholder sit traditionsrige efterårsmøde d. 19. november kl. 19.
Som sædvanlig udleveres årsskriftet til medlemmerne samtidig med, at de har mulighed for at betale næste års medlemskab.
Og som sædvanlig får medlemmerne et foredrag med i købet.

I år har arrangementerne haft landbrug som tema, så foredraget handler selvfølgelig om landbrugets historie. Vi har været så heldige at få museumsinspektør og enhedsleder Carsten Porskrog Rasmussen fra Sønderborg Slot til at komme og fortælle.

Foredraget har titlen: “Landsbyer, godser, marsksamfund – det mangfoldige slesvigske landbosamfund i 1700-tallet” og Carsten Porskrog Rasmussen uddyber her, hvad det handler om:
“I 1700-tallet var landbruget og landbosamfundene i det gamle hertugdømme Slesvig præget af forskelle, som var langt større end dem, vi finder i Kongeriget. De fleste sønderjyske bønder hørte under kongelige amter. Her var der reelt ingen herregårde og ingen hoveri, gårdene var arvelige, og bønderne styrede meget af samfundet selv. Til gengæld var der stor forskel på gårdmænd og husmænd. I Sydøst, syd for Flensborg, fandtes der til gengæld godser, som var langt mere ekstreme, end vi kender i Kongeriget, med livegenskab, skyhøjt hoveri og kæmpestore herregårdsmarker. Og i sydvest, i marsken, var der samfund vi slet ikke kender i Kongeriget – uden landsbyer og uden godser, men med kolossal forskel på rige storbønder, småbønder og jordløse landarbejdere. Foredraget vil fortælle om disse forskellige landbosamfund. Det vil naturligvis også komme ind på den fjerde model, som fandtes omkring Gråsten og Sønderborg. Det var en mellemform mellem amter og godser – og den del af Sønderjylland, som lignede Kongeriget mest, men alligevel havde sine særlige træk.”

Alle er velkomne til at deltage, og for medlemmer af foreningen er foredraget gratis. Andre betaler 30 kr. Foredraget holdes i samarbejde med Folkeuniversitetet.
I pausen serveres kaffe og kage til en pris af 60kr.

Tilmelding nødvendig i år til Bodil Gregersen på mail bodilgreg@gmail.com eller tlf: 24237079 senest den 13. november.
Samkørsel kan arrangeres, henvendelse til Bodil Gregersen.

Årsskrifter, der ikke er afhentet på efterårsmødet, kan afhentes på arkivet Nygade 14 i Gråsten torsdag d.
21. November fra kl 15 -18.

7. September 2019 Eftermiddagstur til Jollmands Gård.
Bustur til Jollmandsgård og Hjortspringbåden. Rundvisning begge steder. Afgang fra Ahlmannsparken om formiddagen, nøjagtigt tidspunkt følger. Hjemkomst ca. kl. 16.

Tilmelding er nødvendig.
Detaljer følger i Gråsten Avis og her.

Maj 2019 Rundgang på Gråsten Landbrugsskole.
Lørdag den 11. maj holder Historisk forening for Graasten By og Egn årets første egentlige arrangement. Årets tema er landbrug og derfor afholdes der rundvisning på Gråsten Landbrugsskole. Vi har været så heldige at få forstander Bjarne Ebbesen til at fortælle og vise rundt. Dagen starter kl 13 i foredragssalen, hvor Bjarne Ebbesen fortæller, hvorefter han viser rundt på skolen. Arrangementet slutter med kaffe og kage til en pris af 50 kr.
Det er nødvendigt med tilmelding, senest den 7. maj, til Hanne Næsborg Tlf 61656448, mail naesborg@gmail.com.
Samme dag åbner den årlige udstilling i Den røde Lade, hvor FFKKs medlemmer udstiller. Der er fernisering kl 15, hvor borgmester Erik Lauritzen holder åbningstalen. Så man har mulighed for at slå to fluer med et smæk.

24. april kl. 19:00 Generalforsamling
på “Det Gamle Rådhus”.

Der er tradition for, at Historisk Forening for Graasten By og Egn afholder et foredrag i forbindelse med generalforsamlingen. Det er også tilfældet i år. Foreningen har, når det gjaldt afholdelse af generalforsamling, skiftet mellem forskellige steder i den gamle Gråsten kommune, og i år er turen kommet til det gamle rådhus. Foredraget, der afholdes i forbindelse med generalforsamlingen, handler altid om det sted, det foregår. Så i år kan man høre om rådhusets historie. Det er arkivet ved arkivleder Else Egholm, der fortæller og viser billeder af bl.a. det gamle sognerådskontor i Ringgade og Kraags hotel på torvet, der blev købt af kommunen, fordi de ville bygge rådhus der, ja hele historien om rådhusbyggeriet og indvielsen af rådhuset kommer med. Alle er velkomne til at høre foredraget, som starter kl. 19 onsdag d. 24. april. Efter foredraget afholdes generalforsamling efter vedtægterne.

2018

19. November 2018 kl. 19.00
Efterårsmøde – Ahlmannsparken.
Foredrag “Grænsesten og Genforening” om Kongeågrænsen 1864-1920 og de gamle grænsestenenes historie ved Peter Tagesen-
Efter 2 års intens efterforskning, adskillige ture rundt i Sønderjylland og kontakter med dusinvis af venlige mennesker, er det lykkedes foredragsholderen at kortlægge og besøge alle de 121 kendte grænsesten fra den gamle grænse ved Kongeåen 1864-1920. Reultatet heraf er bl. a. blevet dette foredrag, der på en times tid giver en kort forhistorie til 1864, en forklaring på hvorfor grænsen kom til at gå som den gjorde og hvordan man fik den markeret – men det er først og fremmest nogle fortællinger om de begivenheder og mennesker der prægede tiden før, under og efter Genforeningen. Hør historierne om de 2 sten der druknede, mændene der flyttede grænsen selv, verdens første grænsestens-selfie, ændringen af ”Ja vi elsker dette Landet” og de lykkelige historier om grænsestenene der kom tilbage på deres plads. Peter Tagesen, 53 år og lærer på Friskolen Østerlund i Nordborg, holder dette foredrag på Historisk Forening for Graasten By og Egns efterårsmøde.
Det holdes mandag d. 19.11. 18 kl. 19 i Ahlmannsparken i Gråsten. Adgang er gratis for medlemmer, ikke- medlemmer betaler 30 kr. Kaffe og kage kan købes. Link til artikel i Ugeavisen Sønderborg den 20. februar 2018: https://ugeavisen.dk/soenderborg/Den-sidste-sten/artikel/344161 Hjemmeside om Grænsestene før og nu: https://sites.google.com/view/graensesten1920/startside

Program for 2019 er vedlagt det nye årsskrift.


 16. September2018
Historisk Forening deltager i åbent Landbrug med en stand, i samarbejde med Kulturlandsbyen 6300.


15. September 2018
Udflugt til Sikringsstilling Nord.
Slutningen på Første Verdenskrig i Danmark Historisk Forening for Graasten arrangerer bustur til Sikringsstilling Nord lørdag den 15. september, med afgang fra Ahlmannsparken kl. 12. Sikringsstilling Nord er et forsvarsværk, der blev bygget i en linje tværs over Sønderjylland – der dengang hed Nordslesvig – så tæt var vi på at blive krigsskueplads under første verdenskrig 1914 – 1918. Tyskerne byggede forsvarsværket for at være klar til at modtage de engelske tropper, når (eller hvis) de skulle finde på at gå i land på vestkysten og angribe de tyske tropper fra nord. Værket er en række af batterier, der ligger forskudt for hinanden, alt afhængigt af hvilken funktion de havde. Batterierne blev bygget af straffefanger, der havde forbrudt sig på en måde, der gjorde dem uværdige til at kæmpe ved fronten for ”Kaiser und Vaterland”, og derfor blev de sat til det mindre ærefulde job med skovle og spader. Første stop på turen er Andholm Batteri, der står ganske som da det blev bygget. Kun jernbanesporet og kanonerne mangler. Andet stop er Skovby, en af stillingens kraftigste mellemsvære batterier, derefter køres til Pothøj, en lidt mere raffineret bunker, opstillet i to halvbatterier på hver side af en lille vej. Sidste batteri på turen er Arrild, der var udstyret med tungt skyts, der bestod af svære fæstningskanoner på høje hjullavetter.
Turen bliver guidet af et medlem af støtteforeningen for ”Sikringsstillling Nord” i Agerskov og er ikke egnet for gangbesværede. Undervejs er der kaffe og kage på Arrild Feriecenter. Pris for turen, hvis man er medlem, er 225 kr., ikke-medlemmer skal af med 250 kr. Tilmelding er nødvendig og skal ske til Bodil Gregersen på enten mail bodilgreg@gmail.com eller telefon 24237079, senest d. 6. september.


Sporets Dag søndag d. 10. juni
Den dag er der aktivitet i såvel Adsbøl Grue som i Adsbøl selv. Samme dag afholdes Sporets dag i området omkring Adsbøl Grue og ”Haver til maver”, og Adsbøl dag, hvor Adsbøl viser mulighederne i landsbyen.
Sporets dag er en del af en landsomfattende begivenhed, hvor mange Spor rundt omkring i Danmark afholder begivenheder for at gøre opmærksom på, at de er der. Læs mere på www.spor.dk
Sidste år blev der for første gang afholdt Sporets dag i Fiskbæk. Det blev en rigtig god oplevelse, så i år gentages arrangementet, denne gang med den anden del af Sporet ved Fiskbæk, nemlig det, der går gennem Adsbøl Grue, også kaldet Paradiset eller Adsbøl Dam.
Der gås to ture med guide, begge med udgangspunkt i p-pladsen på Gråsten Landbrugsskole. Den første starter kl. 10, den anden kl. 11. Undervejs på ruten er der poster med fortællinger om stedet og en overraskelse. Ruten ender i ”Haver til maver”, hvor Helle Tychsen Bojesen vil fortælle om stedet. Der serveres en smagsprøve på produkter fra haven, og man er velkommen til at blive og hygge sig. Arrangementet er åbent for alle, dog er turen ikke egnet med barnevogn/klapvogn og heller ikke for handicappede. Man er velkommen til at medbringe kaffe. Husk vand, hvis det er varmt på dagen.
Bagefter kan man måske smutte over til Adsbøl og se, hvad der foregår der. For program, se www.adsboel.net
Parterne bag arrangementet er Gråsten Landbrugsskole, Haver til maver, Historisk Forening for Graasten By og Egn og Kulturlandsbyen6300.

Maj 2018
Historisk vandretur i Rinkenæs onsdag den 23.maj kl.18.30.
Historisk Forening for Graasten By og Egn afholdt her i foråret sin generalforsamling på Rinkenæs skole, og som opfølgning hertil indbyder foreningen nu til en aftentur med byvandring i Rinkenæs. Mødestedet er Rinkenæshus, hvor Gunnar Jepsen vil fortælle om landskabet. Derefter vises der billeder og fortælles af Bodil Gregersen og Lisbeth Kistrup om husene før og nu i Rinkenæs. Inden vi vandrer turen, er der kaffe med kage til en pris af 50 kr. Derfor er tilmelding nødvendig på forhånd. Det sker til Bodil Gregersen senest d. 18.maj på tlf. 24237079 eller mail bodilgreg@gmail.com
På turen rundt vil der blive gjort holdt ved forskellige huse, de, der stadig er der og de, som har været væk i mange år, men som havde stor betydning for byen, bl.a. Rinkenæs Mølle, hvor man får at vide, hvor den lå og ligeledes, hvad der skete med Rinkenæs Mejeri. Aftenen er både en god introduktion for nytilkomne til byen og en opfriskning for de, der kender det hele. Foreningen modtager gerne i den anledning informationer, det samme gælder gamle billeder og arkivalier.
Alle er velkomne, turen er gratis for medlemmer, for ikke-medlemmer er prisen 30 kr. pr. person.

11. April 2018 kl. 19.00
Generalforsamling på Rinkenæs Skole. Skolens historie før og nu Ulla Kasia Broman. Arkivet viser gamle billeder. Efter kaffen – Generalforsamling

29. januar 2018 kl. 16:30 – Gråsten Bibliotek

Museumsinspektør Morten la Cour fortæller om den sønderjyske maler Otto Diderich Ottesen (Broager 1816-1892).
Ottesen høstede stor anerkendelse i sin samtid for sine smukke malerier af blomster. Efter kunstnerens død visnede hans eftermæle dog langsomt hen. Udstillingen på Brundlund Slot er det første forsøg på at revurdere synet på kunstneren. I flere værker udfordrer han det traditionelle blomstermaleri med overraskende og usædvanlige kunstneriske greb.

2017

Efterårstur til Skibsværftsmuseueet i Flensborg.

2. September 2017
Udstuilling i anledningen af 100-året for Danmarks salg af de Vestindiske øer-

13. november kl. 19:30 i Ahlmannsparken – Efterårsmøde.

Foredrag ved historiker Klaus Tholstrup Petersen, Den Slesviske Samling om Gustav Johansens forsøg på at bytte Nordslesvig for de Vestindiske øer.

Sporenes Dag 11. juni 2017 kl. 10 og 11.
Mødested Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten

Aktiviteter

15. Maj kl. 19:00 – Rundgang i Palæet

Palæet sine porte for almenheden. Det er muligt den dag at se, hvordan bygningen ser ud indvendigt. Historisk Forening for Graasten har fået lov af sagførerfirmaet og specielt Sven Kjems til de åbne døre.

Tilmelding senest d. 9. maj til Rita Nielsen, tlf. 2093 6652, gerne SMS eller e-mail på rita.m.nielsen@hotmail.com
Arrangementet er gratis for medlemmer og koster 30 kr. for ikke-medlemmer. Kaffe kan købes.

 Pressemeddelelse
 Rundgang, Foredrag og Udstilling

20. April kl. 19:00 – Generalforsamling på Gråsten Skole

Skolens historie – før og nu, ved Mogens Hansen. GAmle billeder v. Mogens Jacobsen og Else Egholm. Efter kaffen Generalforsamling. Kun for foreningens medlemmer.

2016

Efterårsmøde og Hærvejen
21. november kl. 19.30 i Ahlmannsparken

Ved efterårets traditionsrige møde i Historisk Forening for Graasten By og Egn fortæller historiker, generalkonsul Henrik Becker-Christensen om Hærvejen. Kært barn har som bekendt mange navne. Det gælder også den gamle nord-syd gående færdselsrute ned gennem Jylland og landet Slesvig-Holsten, som vi i dag kalder for henholdsvis Hærvejen og Oksevejen. I middelalderen var den også kendt under navnet “Romavegr” – vejen til Rom. Det var de mange pilgrimme fra de nordiske lande, som bidrog hertil. I foredraget bliver der gjort rede for den sønderjyske del af Hærvejens forløb og historie mellem Kongeåen og Ejderen. Hertil kommer en nærmere omtale af dens funktion som “hærvej”, pilgrimsvej, oksevej og rejsevej. Foreningen arrangerede i efteråret en bustur til Hærvejen syd for grænsen og følger nu op med dette foredrag.
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Før foredraget kan medlemmerne få udleveret Årsskriftet og betale årskontingentet.

Samme aften udgiver foreningen også en ny bog “Palæet i Gråsten 1816-2016”. Sven Kjems har skrevet om Palæet i Gråsten, da det i år er 200 år siden, det blev bygget. Udover Palæets historie af Sven Kjems rummer bogen også erindringer af Kirsten S. Olesen og Ingeborg S. Jacobsen, som voksede op som børn i Palæet i mellemkrigsårene. Bogen kan købes den aften for 75 kr.

Foredraget foregår mandag d. 21.11. i Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4, 6300 Gråsten fra kl. 19.30. Medlemmer har gratis adgang, ikke-medlemmer betaler 30 kr. Kaffe kan købes.

 2016_presse_efterårsmøde.pdf

Se i øvrigt annoncering i GråstenAvis
og på Hjemmesiden.

Lørdag den 17. september kl. 10:00 – 17:00
Bustur
til Hærvejen syd for grænsen
Turen starter ved Ahlmannsparken kl. 10, hvor bussen kører fra. Første stop er Bov kirke og Bov kro, og derefter fortsættes sydpå. Undervejs ser vi bl.a. “den krumme vej”, Stiftungsland og Schäferhaus. Den medbragte frokost fortæres i det danske hus i Sporskifte (Weiche), og derefter køres længere sydpå. Turen slutter ved Sorge å og bro nord for Rendborg.
Derefter er der kaffe og kage på “Røde Kro” ved Dannevirkegården, og bussen er formodentlig tilbage ved Ahlmannsparken ca. kl. 17.

Vores guide på turen er Jens Erik Salomonsen, tidligere skoleinspektør, med en stor viden om emnet.

Prisen for turen er 200 kr for medlemmer, 230 kr for ikke-medlemmer, og inkluderer busturen, kaffe med kage og guide.
Bindende tilmelding (efter princippet: først til mølle) senest d. 5.9. til Bodil Gregersen tlf. 24 23 70 79, mail bodilgreg@gmail.com

  Se pressemeddelse

Turen efterfølges af et foredrag i Ahlmannsparken d. 21. november kl. 19.30, hvor generalkonsul og historiker Henrik Becker-Christensen fortæller om Hærvejen. Dette foredrag er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Lørdag den 21. maj kl. 13:00- ??
Adsbøl Grue/Paradiset/Adsbøl Dam
Historisk Forening for Graasten By og Egn inviterer til tur i Adsbøl Grue, også kaldet Paradiset.
Mødested: Fiskbækvej, den første blinde vej til højre, når man kører mod Gråsten Landbrugsskole.
Efter turen kaffe på Æblegård friskole i Adsbøl.
Turen er ikke egnet til gangbesværede.
Hvis vejret er dårligt, kan turen blive aflyst.
Tilmelding ikke nødvendig, men hvis man vil vide mere, kan man henvende sig til Hanne Næsborg-Andersen,
tlf. 61656448, mail naesborg@gmail.com.

GPS koordinaterne er 54 56 13.6 N 36 43.6 E

Generalforsamling 19. april kl. 19.00

på Æblegård Friskole og Humlehave, Adsbøl
Friskolen og dens historie v/Jens Ravnskjær
Billedserie af skolen v/Arkivet
Efter kaffen Generalforsamling

 Pressemeddelelse 2016-04-19 Generalforsamling

2015

Efterårsmøde 23. november kl. 19.30 i Ahlmannsparken
“Arkæologi i lange baner”
 
Museumsinspektør Per Ethelberg fra Haderslev museum fortæller mandag d. 23.11. kl. 19 i Ahlmannsparken i Gråsten om, hvad man fandt ved udgravningerne til motorvejstracéet mellem Kliplev og Sønderborg. Han fokuserer på, hvordan de har fundet fortidsminderne, og hvad der efterfølgende er kommet ud af anstrengelserne.
Foredraget har form som et knudetov, hvor hver knude repræsenterer et fund på strækningen lige fra de ældste istidsjægeres rastepladser til adelsmandens storgård fra middelalderen. Blikket rettes især mod jernalderbebyggelsen omkring Nydam Mose, hvor de berømte våbenofferfund med den fornemme egetræsbåd i spidsen sættes ind i en sammenhæng i forhold til den tidligste rigsdannelse, som starter allerede omkring Kristi fødsel i vores område. Det er historien om angler, jyder og variner. Netop her har motorvejsundersøgelserne ydet et banebrydende bidrag.

Ved mødet udleveres årsskriftet til medlemmerne. Medlemmer har gratis adgang, ikke-medlemmer betaler 30 kr. Kaffe kan købes.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Torsdag d.17. september kl. 19.30 på Gråsten bibliotek.
Maske og forklædning. Foredrag med Inge Adriansen og Carsten Bregenhøj.

AktiviteterHalloween vinder mere og mere ind på den traditionelle fastelavn, og den traditionelle Helligtrekongers fest på Sydals kan kun lade sig gøre i weekenderne, og har svært ved at samle deltagere nok. Ringridningen var oprindelig en del af fastelavnsoptog og foregår nu i sommerhalvåret, bortset fra på Amager, hvor det stadig hænger sammen med fastelavn. I dag klæder man sig ikke ud som julebuk, men man kan købe julebukke af strå.

Traditioner forandrer sig hele tiden i takt med, at samfundet forandrer sig.
Det betyder ikke, at der ikke stadig er et behov for at klæde sig ud og blive en anden. Tænk bare på skoleelevernes sidste skoledag og polterabend for slet ikke at snakke om den tilslutning, der er til Halloween arrangementer, hvor man kan klæde sig ud i bloddryppende kostumer.

Tidligere museumsinspektør Inge Adriansen og folkemindeforsker Carsten Bregenhøj kommer torsdag d.17. september kl. 19.30 til Gråsten bibliotek for at fortælle om emnet. De har lige udgivet en bog med titlen: Maske og forklædning. Under foredraget fortælles bl.a. om maske og forklædning fra Als til Amalienborg.
Billetter koster 50 kr. og kan købes på alle kommunens biblioteker eller på hjemmesiden www.biblioteket.sonderborg.dk. Hvis der stadig er pladser, kan man også købe ved døren.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Biblioteket Gråsten

Fakta:
Titel: Maske og forklædning
Foredragsholdere: Inge Adriansen og Carsten Bregenhøj
Sted: Gråsten bibliotek, Ahlefeldvej 4, 6300 Gråsten
Billetpris: 50 kr.
Tid: Torsdag d.17.9. kl. 19.30
Arrangører: Biblioteket Gråsten og Historisk Forening for Graasten by og Egn

30. September kl. 19:30
Gråsten Landbrugsskole, Foredragssalen

Foredrag om Gråsten-æblet og gartnerfamilien Vothmann

Pris: 75 kr. pr. person

Tilmelding nødvendig senest d. 24.9. enten til:

Bodil Gregersen, Historisk Forening for Graasten by og Egn, mail bodilgreg@gmail.com, tlf. 24 23 70 79

eller Frede Tychsen, Historisk samfund for Als og Sundeved, mail tychsen43@gmail.com, tlf.74 44 27 40/ 51 76 83 77.

Kaffe og æblekage serveres i pausen og er inkluderet i billetprisen.

Arrangører: Gråsten Landbrugsskole, Gråsten Æble-festival, Historisk Forening for Graasten By og Egn og Historisk Samfund for Als og Sundeved.

 Foredrag om Gråstenæblet og gartner Vothmann

August aftentur i egne biler
til Kværs Stenpark og Fly’esand.

Halvdagstur til Ballum og “Klægager”
13. juni kl. 12.30
Kaffe på “Klægager” og guidet bustur, hvor
Christian Lorenzen bl.a. fortæller om
Mærskfamiliens “spor i marsken”

 Se pressemeddelelse

Aktiviteter

Generalforsamling 22. april kl. 19.00 i Multihallen i Kværs.
Rundvisning og foredrag v. Hans Lenger
Efter kaffen Generalforsamling

Aktiviteter

Torsdag d. 19. marts kl. 19.30 på Gråsten Biblioteket

Historisk Forening, Det Lille Teater og
Gråsten Bibliotek indbyder til foredrag om Oberst Svend Paludan-Müller.

Det er Henrik Skov Christensen der fortæller.
Pris 50,00 kr.

 Se pressemeddelelse her

 Oberst Paludan-Müller plakat

Reception i anledning af 40 års jubilæum
Fredag d. 6. febr. Kl. 14.00 i Arkivet
Ahlmannsparken.

 Indbydelse til 40års jubilæum i Arkivet

2014

Onsdag den 19. november 2014 kl. 19:30
Efterårsmøde i Ahlmannsparken

På mødet får medlemmerne som sædvanlig udleveret Årsskriftet, der har mange fine artikler.
Bagefter fortæller Jørgen Hansen fra Nydamselskabet om Nydambåden.
Han kommer ind på den historiske situation i Sundeved fra år 1 til 500 e. kr. der førte til ofringen af Nydambåden. Han fortæller også om udgravningen af Nydambåden i 1863 og om udgravningerne 1989-1999. Sidst, men ikke mindst, om Nydamselskabets bygning af en nøjagtig kopi af Nydambåden. Kopien blev i august 2013, 150 år efter opdagelsen af båden, søsat ved en højtidelig ceremoni.

Der er gratis adgang til foredraget for medlemmer, ikke medlemmer 30 kr.Tirsdag den 8. april 2014 kl. 19:00 – på Gråsten Landbrugsskole i Foredragssalen.

Historien om storkansler Frederik Ahlefeldt til Søgård, Gråsten og Tranekær

Lensgreve Preben Ahlefeldt-Laurvig fra Tranekær Slot fortæller om sin berømte forfader storkansler Frederik Ahlefeldt. Frederik Ahlefeldt startede sin karriere som krigsfører, giftede sig ind i Rantzau familien og steg i dronningens gunst. Han samlede slægten Ahlefeldts besiddelser, byggede det prægtige Gråsten Slot, der brændte i 1757 og fik derudover Tranekær Len på Langeland af kongen. Han endte sine dage som storkansler, hvilket svarer til premierminister i dag.

I samarbejde mellem Historisk Forening for Graasten By og Egn, Ældre Sagen Gråsten og Biblioteket afholdes foredraget tirsdag d.8. april kl. 19 på Gråsten Landbrugsskole, i Foredragssalen. Entré 75 kr. inkl. kaffe og kage.
(Den tidligere udmeldte dato d. 10.4. er ændret til d.8.4.)

Billetter købes før foredraget på www.biblioteket.sonderborg.dk eller direkte på bibliotekerne.

Arr. Biblioteket, Ældresagen og Historisk Forening

Torsdag den 3. april 2014 kl. 19:00
på “Det Lille Teater”, Ladegårdskov
Generalforsamling

Bagefter hører vi om Ladegårdskov skole og “Det Lille Teater”

2013

Lørdag den 23. november 2013 kl. 14:00
Bogudgivelse i Ahlmannsparkens Cafeteria

“Gråsten – en kommune under forandring 1970 – 2006”

Så er ”Gråstenbogen” klar til udgivelse – det skal fejres!

For at gøre det så festligt som muligt indbydes derfor til reception i Ahlmannsparkens cafeteria Lørdag d. 23.11. kl. 14. Alle er velkomne.

På dagen starter salget af bogen. Den koster 250 kr. og er meget egnet som julegave. Samtidig sælges andre af foreningens udgivelser, herunder et særligt tilbud med Poul Andersens bog og den nye bog i sampak.
Bogen kan efter receptionen købes i Lokalhistorisk Arkiv for Graasten samt i Gråsten Boghandel.


 Pressemeddelelse Bogudgivelse

Onsdag den 20. november kl. 19:30
Efterårsmøde i Ahlmannsparken.
Inge Adriansen fortæller om kirker på Als og Sundeved.

 Pressemeddelelse

Lørdag den 15. juni en bustur syd for grænsen.

Turen starter kl. 12.00 fra Ahlmannsparkens parkeringsplads i Gråsten.

Vi kører til Ladelund hvor vi vil blive modtaget af Hans Jürgen Jochumsen som vil guide os rundt på Kz- Gedenk- og Begegnungsstätte der siden 1950 har arbejdet for forsoning. Der fortælles i en permanent udstilling om de 2000 fangers skæbne, som i 1944 blev interneret her i denne underafdeling af koncentrationslejren Neuengamme og under usigelig umenneskelige forhold måtte grave de 3-4 meter dybe panserværnsgrave ved Hitlers ”Friesenwall”.
 I de 6 uger, lejren bestod, omkom 300 fanger.

Derfra kører vi til Christian Lassen’s Minde Museum i Jardelund.

Efter kaffen som bliver indtaget der vil Søren Lund vise os en gård hvor ejerne kan føres tilbage til 1721. Stuehuset og stalden blev efter en brand i 1889 nyopført i året 1892. Gården havde en krolicens og blev benyttet til 1. verdenskrig. Christian Lassens far, Peter Lassen, døde allerede i 1917 og enken stod pludselig alene med gården og 8 børn. Ejendommen er på ca 80 ha plus ca. 9 ha mose. Alle familiemedlemmerne arbejdede hårdt og kunne således overstå både 1. verdenskrig og 2. verdenskrig. Alle var meget nøjsomme og sparsommelige. De i dødsboet fremfundne ting vidner herom. Der vil være lejlighed til at gå rundt og se de mange gemte ting.


Ved 17. tiden kører vi med bussen hjem og forventer at være ved Ahlmannsparken ved ca. 18.tiden.
Prisen inklusiv bus, guide, entre’ og kaffe  er for medlemmer 150.kr. og for ikke medlemmer  180 kr.


Tilmelding til formand Bodil Gregersen
Tlf. 74653181 eller mob.24237079, senest den 7. juni.
BestyrelsenTirsdag den 30. april 2013 kl. 18:00
Byvandring på Torvet og Slotsgade, Slotsbakken
På turen fortælles om husene. Senere vises der billeder ved kafebordet.

Tilmelding Birgitte Hell senest torsdag den 25. april på tlf.: 74659186 eller 20825924

Tirdag den 19. marts kl. 19.00
Generalforsamling
Der startes med Gigthospitalets historie, derefter kaffe og afslutning med Generalforsamling.

Onsdag den 10. april kl.19:00
Foredrag om slægten Ahlefeld
ved Greve Preben Ahlefeld-Laurvig, Tranekær
 Læs mere
Sted: Gråsten Landbrugsskole

2012

Onsdag den 14. november 2012 kl. 19:30
Efterårsmøde i Ahlmannsparken.
Foredrag ved Henrik Skov Kristensen om Fårhuslejren

Torsdag den 24. Maj 2012 kl. 19.00
Aftentur til Årsbjerg og Trappen

Gentagelse af arr. fra 2011.
Vi mødes på P-pladsen ved Fördeschule, Bomhusvej 4, 6300 Gråsten.

Gratis for medlemmer, ikke medlemmer 30 kr/person.

Tilmelding senest 22. maj Birgitte Hell
tlf. 7465 9185 – 2082 5924


Lørdag den 28. april 2012
Eftermiddagstur til Flensborg.

Der er afgang fra Ahlmannsparken kl. 12.45.
Turen går til Istedløven, Den gamle Kirkegård, Bundsenkapellet og Stc. Knudsborg i Flensborg.
Pris for turen kr. 150,-

Max 50 personer. Foreningens medlemmer har fortrinsret.
HUSK PAS!

Tilmelding senest den 21. april til Birgitte Hell,
telf. 7465 9186 eller 2082 5924

 Pressemeddelelse om turen til Flensborg

Tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:30
Generalforsamling i “Æ Arnstej”, Ravnsbjergvej 8, Gråsaten

Efter generalforsamlingen fortæller Mogens Jacobsen om FDF og de øvrige ungdomsforeninger i Gråsten

2011

16. november 2011 kl. 19:30
Efterårsmøde i Ahlmannsparken.

Foredragsholderen er overinspektør ved Kulturhistorie Tønder, museet, Elsemarie Dam-Jensen. Hendes foredrag handler om sønderjysk sangtradition, både om den blå sangbog, men også om visetradition. Det er en blanding af fortælling, lydeksempler og fællessang.

På mødet udleveres årsskrift og girokort til medlemmerne. Samtidig kan man til favørpris købe såvel Povl Andersens bog om Gråsten samt den nyligt til dansk oversatte “Allerlei aus Gravenstein”, som lige er udkommet i Gerd Conradsens oversættelse, på Historisk forenings foranledning. Bøgerne sælges til medlemmer for en samlet pris af 200 kr, hver for sig koster de henholdsvis 125 kr og 75 kr den aften.

Foredraget er gratis for medlemmer, det koster 30 kr for ikke-medlemmer. Kaffepris kommer oveni.

10. november 2011 kl. 15.00

Reception på Biblioteket, Ahlmannsparken, Ahlefeldvej 4, Gråsten.

I anledning af at foreningen udgiver en oversættelse af ”Allerlei aus Gravenstein”.

I dagens anledning kan bogen købes for 75 kr.

 Se annoncen her

18. juni 2011
Lørdag d.18. Juni arrangerer Historisk Forening en tur til museet ved Danevirke i Sydslesvig.
Der er afgang med bus fra Ahlmannsparken i Gråsten kl. 11.
Medbragt frokost spises på museet. Bagefter viser museumsinspektør Nis Hardt rundt og fortæller om de seneste udgravninger, hvor man bl.a. har fundet selveste porten i Danevirke.
Udstillingerne er åbne og kan også ses, såvel udstillingen om Danevirkes historie som udstillingen på 1.sal om det danske mindretals historie.
Til sidst afsluttes med kaffe og kage på det nærliggende Roter Krug.

Pris pr. person inkl. bustur, rundvisning og entré til museet samt kaffe og kage er 150 kr. Frokost skal selv medbringes.

Tilmelding senest d. 12.6. til Birgitte Hell, tlf. 74659186 eller 20825924.

Husk pas og madpakke!


26. Maj 2011kl. 19.00

hvor man mødes på parkeringspladsen ved Förde-Schule, Bomhusvej 4.
Spadseretur på en del af den gamle amtsvej ned til A. G. Nissen-parken, hvor Hans Chr. Lassen vil fortælle om kunstnerfamilien Nissen. Turen fortsætter ned til “Stensig” og derfra langs stranden til Trapgade.
Kaffe på Förde-Schule, hvor skoleinspektør Volkmar Koch vil fortælle om skolen. Der vil være mulighed for at se skolen med en nyophængt kunstudstilling.
Turen er gratis for medlemmer, for ikke-medlemmer er entreen 30 kr.
Af hensyn til kaffen er tilmelding nødvendig.

Tilmelding til Birgitte Hell, tlf. 74659186 eller 20825924 senest tirsdag d. 24. maj 2011.Torsdag den 14. april kl. 19:30
Generalforsamling på Rinkenæs Ungdomsskole

Derefter fortæller skoleleder John Østergaard om “Efterskolen genem tiden”

2010

Onsdag den 17. november 2010 kl. 19.30
Efterårsmøde i Ahlmannsparken.
René Rasmussen holder foredrag om nazismens indtog i Sønderjylland i 1933.

Onsdag den 18. august kl. 19.00
Aftentur på Gendarmstien med Sven Gram
Start ved 1. P-plads i Stranderød.
Kaffe på Providence.

Lørdag den 29. maj 2010
Lørdagsudflugt til Buskmose og Mekanisk Museum Sønderjylland.
Afgangstider annonceres i lokalaviserne og her.
Efter kaffen fortæller Filt Jensen om domænegårde.

Onsdag den 14. april 2010 kl. 19.30
Generalforsamling på Gråsten Landbrugsskole.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:
Bodil Gregersen (modtager genvalg)
Anne Marie Nissen (modtager genvalg)
Hans Paulsen (modtager ikke genvalg)
Birgitte Hell (modtager genvalg)

Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne udvides med et medlem, da kommunen ikke længere har udpeget et repræsentant.

Efter kaffen fortæller forstander Peder Damgård om Landbrugsskolen.

Ønske samkørsel til Landbrugsskolen kan det arrangeres ved tilmelding til Birgitte Hell tlf. 74659186

2009

Onsdag den 18. november 2009
Efterårsmøde i Ahlmannsparken
Forfatter og lærer H. E. Sørensen, Skærbæk, fortæller om slotte og herregårde i Sønderborg kommune.

Lørdag den 13. Juni 2009
Heldagstur med bus. Vi tager ud for at se på “Slotte og Herregårde” i Sydslesvig. Guide er Gunnar Hattesen.
Pris: kr. 200,- pr. person. For at holde prisen nede, skal deltagerne selv medbringe frokost og kaffe.
Tilmelding senest den 7. juni 2009 til
Bodil Gregersen på telefon 74 65 31 81
Opsamlingssted Ahlmannsparken.
Medlemmer har fortrinsret til turen.

Onsdag den 22. april 2009 kl. 19.30
Generalforsamling i Ahlmannsparken
Efter denne fortæller lektor Kaj Henningsen om “Farfars fodspor – I hestevogn gennem Litauen”

2008

Onsdag den 19. november 2008 kl. 19.30
Efterårsmøde i Ahlmannsparken, Gråsten

Carsten Porskrog Rasmussen vil fortælle om “De yngre Glücksburgere og Christian den IX’s vej til tronen”.

Bagefter er der udlevering af Årsskriftet til medlemmerne.

Torsdag den 25. september 2008 kl. 18.30
Rinkenæs Gamle Kirke
Vi mødes til en rundvisning i kirken med Heinz Saxburger som guide, og derefter er der fortælling på Rinkenæshus.

Tilmelding senest mandag d. 22. september til Bodil Gregersen, tlf. 74 65 31 81 eller Birgitte Hell, tlf. 74 65 91 86.

Alle er velkomne.

Lørdag den 28. juni 2008
Heldagstur til Haderslev området

Turen er aflyst pga. manglende tilslutning!

Vi skal se Domkirken, domænegården Stendetgård, Den Schlesviske vognsamling og Knivsbjerg. Kaffe på Damende.
Der er afgang fra Ahlmannsparken kl. 9.00 med bus.

Frokostmadpakke og drikkevarer medbringes.

Pris pr. deltager 150,- der dækker bus, entré og kaffe.

Tilmelding senest den 22. juni til
Birgitte Hell på telefon 74 65 91 86.

Onsdag den 16. april 2008 kl. 19.30
Generalforsamling på Den gamle Kro, Gråsten

Efter denne fortæller Arne Jensen, Nybøl, om “Da preuserne kom til Gråsten og Sundeved i 1864”.

2007:

Onsdag 21. november 2007 kl. 19.30
Efterårsmøde i Ahlmannsparken
Inge Adriansen vil fortælle om Sønderjydske Herregårdsretter
Kogebogen fra Sandbjerg slot 1842.

Bagefter er der udlevering af Årsskriftet til medlemmerne.

Tirsdag 2. oktober 2007 kl. 18.00

Busrundtur i “Det kendte og ukendte Sønderborg” med museumsdirektør Peter Dragsbo, Sønderborg Slot, som quide.
Afgang fra Ahlmannsparken kl. 18.00
Max 45 deltagere.
Pris pr. person 50 kr.
Tilmelding til Birgitte Heel senest søndag den 30. sept. 2007. Tlf. 7465 9186

18. Juni 2007 kl. 19.00

Byvandring i Gråsten på gaderne Ahlefeldvej og Elleygade.
Mødestedet er Ahlmannsparken.

Generalforsamling i Kværshallen 18-4-2024
Generalforsamling i Kværshallen 18-4-2024

Torsdag den 18. april 2024 kl. 19:00 i Kværshallen, Avntoftvej 8, 6300 Gråsten afholder Historisk Forening for Graasten By og Egn Generalforsamling. Traditionen tro indledes aftenen med foredrag, og efter kaffe & kage afholdes den årlige generalforsamling i henhold til vedtægterne. Om foredraget – Gråsten Landbrugsskole før og nu Gråsten Landbrugsskole fejrer 100-års jubilæum i … Læs Mere

Arkivernes Dag – 11. 11. 2023
Arkivernes Dag – 11. 11. 2023

Denne lørdag inviteter Gråsten Lokalhistoriske Arkiv indenfor til en hyggelig dag. Du kan se og høre om vores udstillinger om Carl. C. Biehl, Gråsten Apotek og Gråsten Havn, se en film fra Gråsten optaget i 1960-1961, høre om Arkivets arbejde og stille spørgsmål om dit eget lokalområde. Vi giver en kop kaffe og småkage. Og … Læs Mere

Bustur til Historiske mindesmærker i grænselandet – 21. maj 2023
Bustur til Historiske mindesmærker i grænselandet – 21. maj 2023

Fra Slotsbakken P-plads kl. 12.00 Turen går til Klosterkirkegården i Haderslev,Knivsbjerg og Folkehjem i Aabenraa.Guide på turen er Anker Ravn Knudsen,restaureringsarkitekt og formand forRødding lokalhistoriske forening.Søndag d. 21.maj 2023 Afgang kl. 12 fra Slotsbakkens p-plads. Hjemme ca. kl. 18Pris: 250 kr. pr. person inkl. busog kaffe med kage. Betaling er samtidig tilmelding og kan skeenten … Læs Mere

Generalforsamling kl.19.00i BHJ-salen Ahlmannsparken . 12. april 2023
Generalforsamling kl.19.00i BHJ-salen Ahlmannsparken . 12. april 2023

Inden generalforsamlingen fortæller tidligere slotsgartner Gert Jensen om “Dronning Ingrids Have”. Gert Jensen er gartner og har bl.a. været dommer i TV SYDs konkurrence “De grønneste fingre”.I foredraget vil han fortælle om sit arbejde i Gråsten Slotshave og især om samarbejdet med Dronning Ingrid, som havde sine helt bestemte meninger om, hvad der skulle gro i … Læs Mere

Efterårsmøde – 24. november 2022
Efterårsmøde – 24. november 2022

Historisk forening for Gråsten By og Egn afholder sit årlige efterårsmøde i Ahlmannsparken torsdag d. 24.11. kl. 19, og i anledning af Det lille Teaters 50års jubilæum i år, er taleren denne gang skuespilleren Lars Thiesgaard. Lars Thiesgaard – by HEIN photography Det lille Teaters historie er også en del af Gråstens historie. Under overskriften ”Det … Læs Mere

Akivernes Dag – 12. november 2022
Akivernes Dag – 12. november 2022

Lørdag 12. november kl. 10 – 16 inviterer Gråsten Lokalhistoriske Arkiv indenfor til en hyggelig dag. Du kan se og høre om vores udstillinger, eller du kan grave lidt i din slægts historie, hvor du på arkivet bl.a. har adgang til: Måske har du selv nogle oplysninger eller noget du vil bidrage med til arkivets … Læs Mere