Foredrag ved Ole Aabenhus: “Arne Aabenhus – fra fiskerdreng til iværksætter”

Onsdag den 18. Maj 2022 kl. 19:30 i Arkivet i Nygade 14

Det lille Teater i Gråstens far
Historisk Forening har i anledning af Det lille Teaters 50 års jubilæum hele året arrangementer, der handler om Det lille Teater.
Arne Aabenhus, som var fiskersøn fra Djursland og læreruddannet, kom sammen med sin hustru Anna til Gråsten i 1948, hvor de sammen blev ansat på det daværende Folkunghus, senere Gigthospitalet. Da det gik konkurs, blev Arne ansat i folkeskolen, men arbejdede udenfor skoletid med teater og var med i mange forskellige sammenhænge. I 1948 var han medstifter af DATS (Dansk Amatør Teater Samvirke). Han var med til at stifte Sønderjysk Forsøgsscene, var med i kredsen omkring Det lille Teater i Flensborg og brød i 1972 ud for sammen med andre at stifte Det lille Teater i Gråsten. Fra 1970érne var han primus motor i egnsspil. 1982-84 spillede han en stor rolle i teglværksprojektet, hvor der 3 år i træk blev opført egnsspil om teglværker på Cathrinesminde Teglværk. Hans indsats for teatervirksomhed var unik og kan ikke overdrives. Han blev ved sin død i 2008 kaldt ”det folkelige teaters store pioner”.
Ved foredraget vil hans søn fortælle om sin far og hans liv, men også komme ind på sin mor Annas rolle i forløbet.
Der er gratis adgang for medlemmer, ikke medlemmer betaler 30 kr. pr. person. Kaffe og kage kan købes.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Anne Marie Brodersen brodersenam@gmail.com eller Hanne Næsborg naesborg@gmail.com

 Hent pressemeddelelse som pdf

Skriv en kommentar