Generalforsamling i Kværshallen 18-4-2024

Torsdag den 18. april 2024 kl. 19:00 i Kværshallen, Avntoftvej 8, 6300 Gråsten afholder Historisk Forening for Graasten By og Egn Generalforsamling.

Traditionen tro indledes aftenen med foredrag, og efter kaffe & kage afholdes den årlige generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Om foredraget – Gråsten Landbrugsskole før og nu

Bjarne og Henriette Ebbesen, forstanderpar på Gråsten Landbrugsskole
Henriette og Bjarne Ebbesen, forstanderpar på Gråsten Landbrugsskole

Gråsten Landbrugsskole fejrer 100-års jubilæum i år, den 1. november. I den anledning vil forstander Bjarne Ebbesen tage os med en tur gennem skolens udvikling fra fødsel til nutidens uddannelsesmæssige, grønne og teknologiske tiltag.

Praktisk information
 Foredraget afholdes i Kværshallen, Avntoftvej 8, 6300 Gråsten.
 Samkørsel kan arrangeres – Henvendelse til formanden, mail forening@graastenarkiv.dk 
 Fri parkering ved hallen
 Entré til foredraget 50 kr. – gratis for medlemmer.
 Kaffe & kage 50 kr. – gratis for medlemmer.
 Bliv medlem på stedet for 125 kr. – og få årsskriftet i tilgift.

Kontaktinformation
Hanne Næsborg (formand), naesborg@gmail.com, mobil 61 65 64 48 eller Jørgen Chr. Clausen
(næstformand) spliidclausen@gmail.com, mobil 29 44 98 80.

Generalforsamlingen afholdes efter kaffepausen med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslår uændret 125 kr.
 5. Arkivets virksomhed
  a. Arkivlederens beretning
  b. Regnskab for arkivet
 6. Valg til bestyrelsen.
  På valg er:
  Ib Krogh-Nielsen (modtager genvalg)
  Hardy Johansen (modtager genvalg)
  Lone Jørgensen (modtager genvalg)
  Rasmus Johannsen (modtager genvalg)
 7. Valg af 2 revisorer
  På valg er:
  Hans Jørgen Bollmann (modtager genvalg)
  Hans Ludvigsen (modtager genvalg)
 8. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest en uge
  før generalforsamlingen.
 9. Eventuelt.
  Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.

Hent dagsorden som pdf-fil her